Załatwianie spraw

Załatwianie spraw

ZGŁOSZENIA BUDOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 1, 1a, 2b i 19a USTAWY PRAWO BUDOWLANE - 2024 r.

Lp.Data zgłoszenia-----------Data publikacji na BIPImię i nazwisko lub nazwa InwestoraAdres i opis projektowanegoobiektuData wniesienia sprzeciwuInformacja o braku wniesienia sprzeciwuz datą103.01.2024--------------03.01.2024Grzegorz [...]

ZGŁOSZENIA BUDOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 1a, 2b i 19a USTAWY PRAWO BUDOWLANE - 2023 r.

Lp.Data zgłoszenia-----------Data publikacji na BIPImię i nazwisko lub nazwa InwestoraAdres i opis projektowanegoobiektuData wniesienia sprzeciwuInformacja o braku wniesienia sprzeciwuz datą 105.01.2023------------05.01.2023Enea Operator Sp. [...]

ZGŁOSZENIA BUDOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 1a, 2b i 19a USTAWY PRAWO BUDOWLANE - 2022 r.

Lp.Data zgłoszenia-----------Data publikacji na BIPImię i nazwisko lub nazwa InwestoraAdres i opis projektowanegoobiektuData wniesienia sprzeciwuInformacja o braku wniesienia sprzeciwuz datą 131.12.2021------------03.01.2022Agnieszka, [...]

ZGŁOSZENIA BUDOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 1a, 2b i 19a USTAWY PRAWO BUDOWLANE - 2021r.

Lp.Data zgłoszenia-----------Data publikacji na BIPImię i nazwisko lub nazwa InwestoraAdres i opis projektowanegoobiektuData wniesienia sprzeciwuInformacja o braku wniesienia sprzeciwuz datą 105.01.2021------------07.01.2021Dariusz [...]

ZGŁOSZENIA BUDOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 1a, 2b i 19a USTAWY PRAWO BUDOWLANE - 2020r.

Lp.Data zgłoszenia-----------Data publikacji na BIPImię i nazwisko lub nazwa InwestoraAdres i opis projektowanegoobiektuData wniesienia sprzeciwuInformacja o braku wniesienia sprzeciwuz datą 114.01.2020------------14.01.2020Enea Operator [...]

ZGŁOSZENIA BUDOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 1a, 2b i 19a USTAWY PRAWO BUDOWLANE - 2019r.

Lp.Data zgłoszenia-----------Data publikacji na BIPImię i nazwisko lub nazwa InwestoraAdres i opis projektowanegoobiektuData wniesienia sprzeciwuInformacja o braku wniesienia sprzeciwuz datą108.01.2019------------10.01.2019Enea OperatorSp.z [...]

ZGŁOSZENIA BUDOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 1a, 2b i 19a USTAWY PRAWO BUDOWLANE - 2018r.

Lp.Data zgłoszenia-----------Data publikacji na BIPImię i nazwisko lub nazwa InwestoraAdres i opis projektowanegoobiektuData wniesienia sprzeciwuInformacja o braku wniesienia sprzeciwuz datą109.01.2018------------10.01.2018Enea [...]

ZGŁOSZENIA BUDOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 1a, 2b i 19a USTAWY PRAWO BUDOWLANE - 2017r.

_______________________________________________________________________________Lp.Data zgłoszenia-----------Data publikacji na BIPImię i nazwisko lub nazwa InwestoraAdres i opis projektowanegoobiektuData wniesienia sprzeciwuInformacja o braku [...]

ZGŁOSZENIA BUDOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 1a, 2b i 19a USTAWY PRAWO BUDOWLANE

Lp.Data zgłoszenia-----------Data publikacji na BIPImię i nazwisko lub nazwa inwestoraAdres i opis projektowanegoobiektuData wniesienia sprzeciwuInformacja o braku wniesienia sprzeciwuz datą1.29.06.2015------------30.06.2015Enea Operator Sp.z [...]

Pozwolenie na budowę

POZWOLENIE NA BUDOWĘ DRUKI DO POBRANIA  -> Wymagane dokumenty: 1) wniosek o pozwolenie na budowę,2) cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami [...]

metryczka