Informacje ogólne, komentarze, opinie

Informacje ogólne, komentarze, opinie

Metodyka obliczenia charakterystyki energetycznej

Metodyka obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącego samodzielną całość techniczno – użytkową W komentarzu opisano, jakie są podstawowe założenia metodyki obliczania [...]

Komentarz do nowelizacji warunków technicznych

Komentarz do nowelizacji rozporządzeń w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie i w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego W dniu 6 listopada 2008 r. Minister Infrastruktury [...]

.

Informacje ogólneKomentarzeOpinie ________________________________________________________________________________________ W menu znajdują się katalogi zawierające różne niezbędne informacje, w celu uzyskania dostępu do nich [...]

metryczka