Zbiorcze informacje o rozpatrzonych petycjach

Zbiorcze informacje o rozpatrzonych petycjach

Informacja za rok 2017 - Rada Powiatu Tucholskiego

Informuję, że w 2017 roku Rada Powiatu Tucholskiego nie rozpatrywała w ramach posiadanych kompetencji żadnych petycji w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2018, poz. 870).   Zgodnie z wymogiem [...]

Informacja za rok 2017

Informuję, że w 2017 roku nie zostały rozpatrzone w ramach posiadanych kompetencji żadne petycje w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2018, poz. 870).    Zgodnie z wymogiem określonym w art. 14 [...]

Informacja za rok 2016

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W 2016 ROKU PRZEZ STAROSTĘ TUCHOLSKIEGO               Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 [...]

Informacja za rok 2015

Informuję, że w 2015 roku nie zostały rozpatrzone w ramach posiadanych kompetencji żadne petycje w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2014, poz. 1195)Zgodnie z wymogiem określonym w art. 14 ustawy o petycjach [...]

metryczka