NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, LISTA JEDNOSTEK PORADNICTWA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, LISTA JEDNOSTEK PORADNICTWA

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego - prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Tucholskiego w 2021 roku

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie organizacji pozarządowej, prowadzącej działalność pożytku publicznego, która podejmie się wykonania zadania polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia [...]

Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim i harmonogramie udzielania tej pomocy w Powiecie Tucholskim w 2020 r.

KOMUNIKAT STAROSTY TUCHOLSKIEGO W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W POWIECIE TUCHOLSKIMW związku z zaleceniem Ministerstwa Sprawiedliwości dot. przeciwdziałania [...]

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U ) informuję, iż w odpowiedzi na ogłoszony w dniu 8 listopada 2019 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie [...]

metryczka