Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 11063)

Data: 2020-11-30 14:13:00
Autor: Wojciech Kujawa

ZGŁOSZENIA BUDOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 1a, 2b i 19a USTAWY PRAWO BUDOWLANE - 2020r.

aktualizacja - w pozycji nr 126 dodano informację o nie wniesieniu sprzeciwu


Data: 2020-11-30 10:34:05
Autor: Maciej Śmieszek

przetarg nieograniczony

Informacja z otwarcia ofert


Data: 2020-11-27 14:37:21
Autor: Anna Piłat

ZGŁOSZENIA BUDOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 1a, 2b i 19a USTAWY PRAWO BUDOWLANE - 2020r.

aktualizacja - w pozycji nr 113 dodano informację o nie wniesieniu sprzeciwu


Data: 2020-11-27 12:39:47
Autor: Maciej Śmieszek

Data: 2020-11-26 12:09:05
Autor: Szymon Hoppe

Data: 2020-11-26 12:08:46
Autor: Szymon Hoppe

Data: 2020-11-26 12:04:10
Autor: Szymon Hoppe

Data: 2020-11-26 09:27:24
Autor: Wojciech Kujawa

ZGŁOSZENIA BUDOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 1a, 2b i 19a USTAWY PRAWO BUDOWLANE - 2020r.

aktualizacja - w pozycji nr 121 dodano informację o wycofaniu wniosku przez Inwestora


Data: 2020-11-25 15:20:13
Autor: Maciej Śmieszek

Data: 2020-11-24 14:36:13
Autor: Maciej Śmieszek

ZGŁOSZENIA BUDOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 1a, 2b i 19a USTAWY PRAWO BUDOWLANE - 2020r.

aktualizacja - w pozycji nr 122 dodano informację o nie wniesieniu sprzeciwu


Data: 2020-11-24 09:02:07
Autor: Maciej Śmieszek

Usługi społeczne w trybie art. 138o ustawy Pzp

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


Data: 2020-11-23 11:33:54
Autor: Anna Piłat

Usługi społeczne w trybie art. 138o ustawy Pzp

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


Data: 2020-11-23 11:30:15
Autor: Anna Piłat

Usługi społeczne w trybie art. 138o ustawy Pzp

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


Data: 2020-11-23 11:28:56
Autor: Anna Piłat

Usługi społeczne w trybie art. 138o ustawy Pzp

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


Data: 2020-11-20 14:24:13
Autor: Anna Piłat

Usługi społeczne w trybie art. 138o ustawy Pzp

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


Data: 2020-11-20 13:26:52
Autor: Anna Piłat

Usługi społeczne w trybie art. 138o ustawy Pzp

Informacja o nieudzieleniu zamówienia oraz unieważnieniu postępowania


Data: 2020-11-20 13:06:10
Autor: Anna Piłat

Usługi społeczne w trybie art. 138o ustawy Pzp

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


Data: 2020-11-20 13:01:21
Autor: Anna Piłat

Data: 2020-11-19 13:15:38
Autor: Elżbieta Damasiewicz

Data: 2020-11-19 11:09:03
Autor: Anna Piłat
Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 11063)