Materiał informacyjny na XXXV sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 28.01.2022 r.

Tuchola, dnia 19 stycznia 2022 r.
BR.0002.35.2022
 
 
 
 
                                                                 Pan(i)
                                                                 ...................................
                                                                 ...................................
                                                                 ..................................
 
 
 
Informuję, że 28 stycznia 2022 r. (piątek)  o godz. 9.00 odbędzie się  XXXV sesja Rady Powiatu Tucholskiego.
Na podstawie art. 15 zzx ust 1 i 2  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) sesja Rady Powiatu zostanie przeprowadzona w zdalnym trybie obradowania.
Sesję można śledzić na stronie www.bippowiat.tuchola.pl .

Porządek obrad XXXV sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
 

 1. Otwarcie sesji.                          
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.    
 3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.         
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIII i XXXIV sesji Rady Powiatu Tucholskiego.                         
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.          
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa działającej przy Staroście za 2021 r. 
 7. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Powiatu w 2021 r.     
 8. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Powiatu na 2022 r.          
 9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego za 2021 r.     
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2021 r.                      
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIV/179/2020 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 18 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023.     
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podniesienia minimalnej wysokości wynagrodzenia rodziny zastępczej zawodowej i prowadzącego rodzinny dom dziecka.    
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych powiatu tucholskiego na lata 2022-2028”.       
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół w Śliwicach oraz likwidacji szkół wchodzących w jego skład.   
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bydgoskiego.                     
 16. Składanie zapytań i interpelacji.                      
 17. Wnioski i oświadczenia radnych.      
 18. Zamknięcie sesji.
Podpisała: Przewodnicząca Rady Powiatu

Dorota Gromowska
Materiał informacyjny

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (19 stycznia 2022)
Opublikował: Marta Goch (20 stycznia 2022, 08:56:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 112