Komunikaty PKW i Komisarza Wyborczego

Komunikaty PKW i Komisarza Wyborczego

Postanowienie Nr 377/14 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych

Skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Tucholi stanowi Załącznik Nr 8 do Postanowienia Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy. [...]

Zarządzenie wyborów i kalendarz wyborczy

Link do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów [...]

Zgłaszanie list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów

Link do strony Państwowej Komisji Wyborczej: [...]

Zgłaszanie kandydatów na członków komisji wyborczych

Link do strony Państwowej Komisji Wyborczej: [...]

Tworzenie Komitetów Wyborczych

Link do strony Państwowej Komisji Wyborczej [...]

metryczka