WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I KOMUNIKACJI, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola

Wydział podejmuje działania i prowadzi sprawy związane z realizacją zadań Powiatu w zakresie określonym przepisami prawa. 


Referat Budownictwa zajmuje się w szczególności udzielaniem pozwoleń na budowę i rozbiórkę obiektów, zmianą decyzji o pozwoleniu na budowę, przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego inwestora oraz zgłoszenia: zamiany sposobu użytkowania obiektów, rozbiórki, budowy/robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę; wydawaniem zaświadczeń o samodzielności lokali i powierzchni użytkowej, wydawaniem dzienników budów.

Referat Komunikacji zajmuje się w szczególności sprawami z zakresu rejestracji pojazdów, wydawaniem i zatrzymywaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdem, wydawaniem licencji i zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego, realizacją zadań związanych z publicznym transportem zbiorowym, zadań z zakresu usuwania pojazdów i prowadzenia parkingów oraz usuwania statków lub innych obiektów pływających, nadzór nad stacjami kontroli pojazdów, nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców.


Kompetencje poszczególnych Referatów znajdują się w menu powyżej. W celu uzyskania dostępu do konkretnych informacji należy na pasku menu - znajdującym się powyżej - kliknąć odpowiedni Referat.


NACZELNIK WYDZIAŁU
Zofia Reszka
tel. 52 5590705
pok. 113, I piętro
e-mail: starostwo@tuchola.pl

metryczka


Wytworzył: Ryszard Rybak (22 marca 2004)
Opublikował: Ryszard Rybak (22 marca 2004, 12:24:52)

Ostatnia zmiana: Szymon Hoppe (24 marca 2017, 13:18:57)
Zmieniono: Aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 60196