Ogłoszenia

Ogłoszenia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej

_______________________________________________________________________________ Tuchola, dnia 09 lipca 2024 r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7   89-500 Tuchola   BD.6740.6.62.2024.MŚ Z A W I A [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę zakładu do produkcji wyrobów warzywnych w Śliwicach

_____________________________________________________________________________ Tuchola, dnia 26 czerwca 2024 r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7   89-500 Tuchola   BD.6740.5.23.2024.MŚ Z A W I [...]

Obwieszczenie Starosty Tucholskiego o wyd.dec.o zezw.na realiz.inw.drogowej- budowa drogi gminnej nr 010318C Iwiec – Karpaty w m.Iwiec

----------------------------------------------------------- Tuchola, dnia 29 kwietnia 2024 r. Starosta Tucholski   ul. Pocztowa 7  89-500 Tuchola           OBWIESZCZENIE [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej - budowa i rozbudowa dróg gminnych w Brzozowych Błotach

_______________________________________________________________________________ Tuchola, dnia 22 kwietnia 2024 r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - droga Okoniny Nadjeziorne Główka - etap II

______________________________________________________________________________Tuchola, dnia 17 kwietnia 2024 r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej (tłocznej) do oczyszczalni ścieków w Tucholi wraz z przebudową istniejącej centralnej przepompowni ścieków w Cekcynie

______________________________________________________________________________  Tuchola, dnia 11 kwietnia 2024 r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 [...]

OBWIESZCZENIE STAROSTY TUCHOLSKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Brzozie, gmina Cekcyn

  Tuchola, dnia 10 kwietnia 2024 r.   Starosta Tucholski     ul. Pocztowa 7    89-500 Tuchola     BD.6740.7.1.2024.WK       OBWIESZCZENIE [...]

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu inwestycji drogowej-dr.gm.010318C Iwiec–Karpaty

---------------------------------------------------- Tuchola, dnia 12 marca 2024 r.   Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7   89-500 Tuchola   OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - zezwolenie na realizację inwestycji drogowej - droga publiczna Okoniny Nadjeziorne-Główka etap II

______________________________________________________________________________ Tuchola, dnia 11 marca 2024 r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7   89-500 Tuchola   BD.6740.7.3.2024.MŚ O B W I E S Z C Z E [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 6 na części działki nr ewid. 889/41 w Cekcynie

_______________________________________________________________________________ Tuchola, dnia 12 lutego 2024 r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 5 na części działki nr ewid. 889/41 w Cekcynie

______________________________________________________________________________   Tuchola, dnia 12 lutego 2024 r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 [...]

OBWIESZCZENIE STAROSTY TUCHOLSKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 010612C Lubiewo – Jania Góra

-----------------------------------------------------------   Tuchola, dnia 07 lutego 2024 r.   Starosta Tucholski     ul. Pocztowa 7    [...]

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu inwestycji drogowej-drogi gm.w m.Brzozie od km 0+956,86 do km 1+723,00

-------------------------------------------- Tuchola, dnia 30 stycznia 2024 r.   Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7   89-500 Tuchola   OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę istniejącego mostu JNI01006738 w ciągu drogi powiatowej oraz budowę nowego obiektu mostowego – przepustu, na terenie działek nr 285, 299, 329/9 w Śliwicach

_______________________________________________________________________________   Tuchola, dnia 25 stycznia 2024 r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - budowa, rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Brzozowe Błota, gmina Śliwice.

_______________________________________________________________________________ Tuchola, dnia 18 stycznia 2024 r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7   89-500 Tuchola O B W I E S Z C Z E N I [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji ZRiD - droga gminna nr 010324C Stary Sumin – Zalesie w miejscowości Zalesie, gmina Cekcyn.

________________________________________________________________________________________Tuchola, dnia 10 stycznia 2024 r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 [...]

Zawiadomienie o wydaniu w dniu 12 grudnia 2023 r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.ŚL.54.2023.WK

---------------------------------------------------Tuchola, dnia 12 grudnia 2023 r. Starosta Tucholski   ul. Pocztowa 7  89-500 Tuchola   BD.6740.ŚL.54.2023.WK Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z [...]

Zawiadomienie o wydaniu w dniu 06 grudnia 2023 r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.LUB.29.2023.WK

------------------------------------------- Tuchola, dnia 06 grudnia 2023 r.   Starosta Tucholski   ul. Pocztowa 7  89-500 Tuchola   BD.6740.LUB.29.2023.WK Na podstawie art. 38 ust. 4 [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1006C w Śliwicach

________________________________________________________________________________________ Tuchola, dnia 07 grudnia 2023 r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa [...]

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu inwestycji drogowej-budowia rozbudowa drogi gminnej nr 010612C Lubiewo – Jania Góra

--------------------------------------------------------------- Tuchola, dnia 27 listopada 2023 r.   Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7   89-500 Tuchola   OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 5 na działce nr ewid. 889/41 położonej w Cekcynie.

________________________________________________________________________________________ Tuchola, dnia 22 listopada 2023 r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 6 na działce nr ewid. 889/41 położonej w Cekcynie.

________________________________________________________________________________________ Tuchola, dnia 22 listopada 2023 r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1030C relacji Cekcyn-Sokole Kuźnica w miejscowości Sucha

_________________________________________________________________________________________ Tuchola, dnia 14 listopada 2023 r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 [...]

Zawiad.o wyd.w 03.11.2023r.dec.Starosty Tucholskiego znak BD.6740.TUCH.80.2023.WK zatw.proj.bud.i udz.PVE 148 Sp.z o.o.pozw.na bud.elektr.fotow.Tuchola 1(et.1) o mocy do 1MW na dz. 664/2 poł.w m.Na Polach,gm.Tuchola

--------------------------------------------------- Tuchola, dnia 03 listopada 2023 r. Starosta Tucholski   ul. Pocztowa 7  89-500 Tuchola     BD.6740.TUCH.80.2023.WK Na podstawie art. 38 [...]

Zaw.o wyd.03.11.2023r. dec.Starosty Tucholskiego BD.6740.TUCH.81.2023.WK z.pr.b.i udziel.PVE 148 Sp.z o.o. pozw.na bud.elekt.fotow.Tuchola 50(et.II,III,IV,V)każdy o mocy do 1MW na dz. 662/1 poł.w m.Na Polach

---------------------------------------------------------- Tuchola, dnia 03 listopada 2023 r. Starosta Tucholski   ul. Pocztowa 7  89-500 Tuchola     BD.6740.TUCH.81.2023.WK Na podstawie art. [...]

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1031C w miejscowości Ostrowo, gmina Cekcyn

------------------------------------------------------------------ Tuchola, dnia 04 października 2023 r.   Starosta Tucholski   ul. Pocztowa 7   89-500 Tuchola     BD.6740.4.2023.WK   [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę sieci wodociągowej z miejscowości Kamienica do miejscowości Gostycyn

________________________________________________________________________________________   Tuchola, dnia 25 września 2023 r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy farmy elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 3,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

________________________________________________________________________________________  Tuchola, dnia 15 września 2023 r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7   89-500 [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy drogi wewnętrznej Wełpin – Huta, na terenie działek nr ewid. 103, 41, 84 położonych w obrębie geodezyjnym Wełpin.

_______________________________________________________________________________________ Tuchola, dnia 13 września 2023 r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy elektrowni fotowoltaicznej „Tuchola 1” (etap I) o mocy do 1MW na działce nr ewid. 664/2 położonej w miejscowości Na Polach, gmina Tuchola

________________________________________________________________________________________ Tuchola, dnia 11 września 2023 r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy elektrowni fotowoltaicznej „Tuchola 50” (etap II, III, IV, V) każdy o mocy do 1MW na działce nr ewid. 662/1 położonej w miejscowości Na Polach, gmina Tuchola

________________________________________________________________________________________ Tuchola, dnia 11 września 2023 r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa [...]

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej-rozbudowa drogi gminnej nr 010366C w miejscowości Krzywogoniec, gmina Cekcyn

--------------------------------------------------------- Tuchola, dnia 08 sierpnia 2023 r.   Starosta Tucholski     ul. Pocztowa 7    89-500 [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ZRiD na rozbudowę drogi gminnej nr 010324C Stary Sumin-Zalesie w miejscowości Zalesie

________________________________________________________________________________________   Tuchola, dnia 02 sierpnia 2023 r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa [...]

Obwieszczenie o wyłożeniu do publ.wglądu proj.inwest. drog.-rozbudowa drogi powiatowej nr 1031C w m.Ostrowo, gm.Cekcyn wraz z budową odwodnienia drogowego, budową oświetlenia drogowego oraz budowa kanału technologicznego

----------------------------------------------------------------- Tuchola, dnia 03 lipca 2023 r.   Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7   89-500 Tuchola   OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do [...]

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu inwestycji drogowej-rozbudowa drogi gminnej nr 010366C w miejscowości Krzywogoniec

--------------------------------------------------------------------- Tuchola, dnia 07 czerwca 2023 r.   Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7   89-500 Tuchola   OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do [...]

Zawiadomienie o wyd.w dn.01.06.2023r. decyzji o pozw.na bud.znak BD.6740.GOST.21.2023.WK zatw.proj.bud.i udzielaj.pozwol.na bud.dróg publ.i wewnętrz.relacji Bagienica – Pruszcz,gm.Gostycyn

-------------------------------------------------------------------------------------------------- Tuchola, dnia 01 czerwca 2023 r. Starosta Tucholski   ul. Pocztowa 7  89-500 [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę znak BD.6740.ŚL.15.2023.WK-dr.wewn.w m.Laski od km 0+000 do km 0+434 oraz dr.publ.nr 010215C relacji Laski–Lisiny

  -------------------------------------------------------------------- Tuchola, dnia 24 maja 2023 r.   Starosta Tucholski   ul. Pocztowa 7  89-500 [...]

Obwieszczenie Starosty Tucholskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej-budowa drogi gminnej nr 010365C w m.Ludwichowo,gm.Cekcyn

---------------------------------------------------------------- Tuchola, dnia 02 maja 2023 r.   Starosta Tucholski     ul. Pocztowa 7    89-500 [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa dróg publicznych i wewnętrznych relacji Bagienica – Pruszcz, gmina Gostycyn

_______________________________________________________________________________________ Tuchola, dnia 28 kwietnia 2023 r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa [...]

OBWIESZCZENIE STAROSTY TUCHOLSKIEGO o wydaniu dec.o zezwol.na realiz.inw.drog.-rozbudowa drogi powiatowej nr 1038C wraz z budową i przebudową ścieżki rowerowej na odcinku Gostycyn-Piła od km 0+100 do km 3+410,62

-------------------------------------------------------------------- Tuchola, dnia 14 kwietnia 2023 r.   Starosta Tucholski     ul. Pocztowa 7    89-500 [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy drogi publicznej i wewnętrznej w miejscowości Laski

________________________________________________________________________________________ Tuchola, dnia 07 kwietnia 2023 r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa [...]

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu proj.inw.drog.polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej 1030C relacji Cekcyn - Sokole Kuźnica w m.Sucha od km 19+000 do km 20+000

--------------------------------------------------------------- Tuchola, dnia 27 marca 2023 r.   Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7   89-500 Tuchola   OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego [...]

OBWIESZCZENIE STAROSTY TUCHOLSKIEGO o wydaniu decyzji o rozbudowie drogi gminnej nr 010641C Sucha ul. Słoneczna oraz drogi wewn. Sucha ul. Kościelna wraz z bud.kanalizacji deszczowej

Tuchola, dnia 21 marca 2023 r.   Starosta Tucholski     ul. Pocztowa 7    89-500 Tuchola     BD.6740.2.2022.WK       OBWIESZCZENIE [...]

Zawiadomienie o wydaniu w dniu 16-03-2023 r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.TUCH.72.2022.WK o pozw.na bud.budynku inwentarskiego (chlewni),na dz.nr ewid. 419/22 poł.w m.Słupy, gm.Tuchola

---------------------------------------------------------------------------------- Tuchola, dnia 16 marca 2023 r. Starosta Tucholski   ul. Pocztowa 7  89-500 [...]

Obwieszczenie o wyd.dec.zatwierdz.proj.bud.i udzielaj.pozwol.na bud.sieci elektroenerg.powyżej 1kV i do 1kV, remont sieci elektroenerg.powyżej 1kV, rozbiórkę sieci elektroenerget.powyżej 1kV Tuchola-Łyskowo

---------------------------------------------------------------------------------- Tuchola, dnia 07 marca 2023 r.   Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 Tuchola   [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę ulicy Polnej, Zielnej, Rumiankowej, Makowej, Chabrowej oraz łącznika między ulicą Konwaliową a ulicą Czerską w Śliwicach

________________________________________________________________________________________ Tuchola, dnia 02 marca 2023 r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 [...]

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu budowlanego budowy sieci elektroenergetycznej - Modernizacja linii napowietrznej Tuchola Motyl SN 15kV z GPZ Tuchola-Łyskowo

---------------------------------------------------------------------- Tuchola, dnia 17 lutego 2023 r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 Tuchola   BD.6740.TUCH.64.2022.WK   OBWIESZCZENIE o [...]

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu inwestycji drogowej-drogi gminnej nr 010365C w miejscowości Ludwichowo, gm. Cekcyn

Tuchola, dnia 13 lutego 2023 r.   Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7   89-500 Tuchola   OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu inwestycji drogowej Na podstawie art. 11a ust. [...]

Zawiadomienie o wydaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1005C Śliwice-Śliwiczki.

________________________________________________________________________________________   Tuchola, dnia 14 lutego 2023 r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 Tuchola   OBWIESZCZENIE [...]

Zawiadomienie o wydaniu pozwolenia na budowę sieci kanalizacji deszczowej z separatorem i wylotem do rzeki Śliwiczki

__________________________________________________________________________________ Tuchola, dnia 08 lutego 2023 r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie łącznika między ul.Leśną a ul.Parkową w Śliwicach

---------------------------------------------------------------------------------- Tuchola, dnia 06 lutego 2023 r.   Starosta Tucholski     ul. Pocztowa 7    89-500 [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy ulicy osiedlowych w Śliwicach

________________________________________________________________________________________ Tuchola, dnia 24 stycznia 2023 r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Platanowej w Gostycynie

_______________________________________________________________________________________   Tuchola, dnia 16 stycznia 2023 r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 Tuchola   OBWIESZCZENIE STAROSTY [...]

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publ.wglądu proj.inwest.drog.-budowie łącznika między ulicą Leśną a ulicą Parkową w Śliwicach od km 0+000 do km 0+371,91

--------------------------------------------------------------------- Tuchola, dnia 04 stycznia 2023 r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7   89-500 Tuchola     OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy drogi powiatowej nr 1038C wraz z budową i przebudową ścieżki rowerowej na odcinku Gostycyn-Piła

________________________________________________________________________________________ Tuchola, dnia 27 grudnia 2022 r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy ulicy Platanowej w Gostycynie

________________________________________________________________________________________ Tuchola, dnia 27 grudnia 2022 r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie rozbudowy drogi powiatowej nr 1005C Śliwice-Śliwiczki

________________________________________________________________________________________ Tuchola, dnia 16 grudnia 2022 r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7   89-500 [...]

OBWIESZCZENIE o wył.do publ.wglądu proj.inwest.drog.-rozbud.dr.gm. nr 010641C Sucha ul.Słoneczna oraz dr.wewn.Sucha ul.Kościelna z bud.kanal.deszczowej

---------------------------------------------------------------------------- Tuchola, dnia 08 grudnia 2022 r.   Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7   89-500 Tuchola   OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do [...]

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi publicznej w miejscowości Lińsk od km 0+655 do km 0+792,33

Tuchola, dnia 22 listopada 2022 r.   Starosta Tucholski     ul. Pocztowa 7    89-500 Tuchola     BD.6740.1.2022.WK       OBWIESZCZENIE STAROSTY TUCHOLSKIEGO [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 1,20868 MW na działce nr ewid. 772/2 położonej przy ulicy Szklanych Domów 1 w Śliwicach.

______________________________________________________________________________   Tuchola, dnia 19 października 2022 r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 [...]

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu inwestycji drogowej-budowa dr.publi.w m.Lińsk

------------------------------------------------------------------------ Tuchola, dnia 15 września 2022 r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7   89-500 Tuchola     OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - elektrownia fotowoltaicznej o mocy 1,20868 MW na działce nr ewid. 772/2 położonej przy ulicy Szklanych Domów 1 w Śliwicach.

________________________________________________________________________________________  Tuchola, dnia 15 września 2022 r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7   89-500 [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na budowę sieci kanalizacji deszczowej z separatorem i wylotem do rzeki Śliwiczki na działce nr ewid. 1313 położonej w obrębie geodezyjnym Śliwice

_______________________________________________________________________________________ Tuchola, dnia 13 września 2022 r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji ZRiD - rozbudowa dróg publicznych kategorii gminnej nr 010755C – ul. Kościuszki, nr 010735C – ul. Grunwaldzka (część) i nr 010783C – ul. Piastowska w Tucholi

________________________________________________________________________________________ Tuchola, dnia 31 sierpnia 2022 r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 Tuchola   OBWIESZCZENIE STAROSTY [...]

Wyznaczenie terminu do wypowiedzenia się w sprawie zezwolenia na realizację inw.drogowej-rozbudowa dróg gminnej nr 010755C – ul. Kościuszki, nr 010735C – ul. Grunwaldzka (część) i nr 010783C – ul. Piastowska w Tucholi

-------------------------------------------------------------------- Tuchola, dnia 21 lipca 2022 r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7   89-500 [...]

Zawiadomienie o wydaniu w dniu 14.07.2022r. decyzji znak BD.6740.ŚL.34.2022.WK zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Gminie Śliwice,pozwolenia na budowę ulicy Wybudowania, na dz.nr 49/5,49/6 i 11 poł.w obr.geod.Śliwice

-------------------------------------------------------- Tuchola, dnia 14 lipca 2022 r. Starosta Tucholski   ul. Pocztowa 7  89-500 Tuchola     BD.6740.ŚL.34.2022.WK Na podstawie art. 38 ust. [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę obejmującą rozbudowę zakładu wyrobów czekoladowych przy ulicy Usługowej 1 w Tucholi.

________________________________________________________________________________________ Tuchola, dnia 14 lipca 2022 r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę chlewni w miejscowości Słupy, gmina Tuchola.

________________________________________________________________________________________ Tuchola, dnia 12 lipca 2022 r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa [...]

OBWIESZCZENIE o wył.do publ.wgl.proj.bud.budowy sieci elektr.pow.1kV i do 1kV,rem.sieci elektr.pow.1kV, rozbiór.sieci elektr.pow.1kV w ramach inw.p/n.Moderniz.linii napow.Tuchola Motyl SN 15kV z GPZ Tuchola-Łyskowo

----------------------------------------------------------------------- Tuchola, dnia 04 lipca 2022 r. Starosta Tucholski   ul. Pocztowa 7  89-500 Tuchola   BD.6740.TUCH.64.2022.WK OBWIESZCZENIE o wyłożeniu [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przy Szosie Bydgoskiej

________________________________________________________________________________________ Tuchola, dnia 14 czerwca 2022 r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę stacji paliw w miejscowości Śliwice.

_______________________________________________________________________________________ Tuchola, dnia 10 czerwca 2022 r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę

_________________________________________________________________________________________ Tuchola, dnia 03 czerwca 2022 r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy ulicy Wybudowania w Śliwicach

________________________________________________________________________________________ Tuchola, dnia 20 maja 2022 r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa [...]

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania-budowa stacji paliw PKN Orlen S.A., na terenie działki nr ewid. 119/7 położonej w obrębie geodezyjnym Śliwice, gmina Śliwice

------------------------------------------------------------ Tuchola, dnia 05 maja 2022 r.   Starosta Tucholski   ul. Pocztowa 7  89-500 [...]

Zgoda na zawieszenie postępowania administracyjnego-zezwolenie na realizację inwestycji drogowej ul. Kościuszki, ul. Grunwaldzka, ul.Piastowska w Tucholi

________________________________________________________________________________________ Tuchola, dnia 19 kwietnia 2022 r. Starosta Tucholski     ul. Pocztowa [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezw.na realiz.inwestycji drogowej-budowa drogi gminnej nr 010364C w m.Ostrowo,gm.Cekcyn

-------------------------------------------------------------------- Tuchola, dnia 03 marca 2022 r.   Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7   89-500 Tuchola     OBWIESZCZENIE STAROSTY [...]

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu inwestycji drogowej-rozbudowa dróg gminnych nr 010755C–ul.Kościuszki,nr 010735C–ul.Grunwaldzka i nr 010783C–ul.Piastowska w Tucholi

----------------------------------------------------------- Tuchola, dnia 04 lutego 2022 r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7   89-500 Tuchola   OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu [...]

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu inwestycji drogowej-budowa drogi gminnej nr 010364C w m.Ostrowo, gm.Cekcyn

---------------------------------------------------------------------------   Tuchola, dnia 21 stycznia 2022 r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7   89-500 Tuchola     OBWIESZCZENIE o [...]

OBWIESZCZENIE STAROSTY TUCHOLSKIEGO o wydaniu dec.o zezwol.na realiz.inw.drog.-rozbud.dr.gm.nr 010621C (ul. Wiatrakowa),dr.gm.nr 010624C (ul. Krótka) w m.Bysław

--------------------------------------------------------------- Tuchola, dnia 10 listopada 2021 r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7   89-500 Tuchola   OBWIESZCZENIE STAROSTY [...]

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji-na budowę dróg w m.Brzozowe Błota–etap I (dr.publ.nr 010218C,dr.wewn.,łącznika między drogami w obr.geod.Brzozowe Błota,gm.Śliwice

------------------------------------------------------------------------- Tuchola, dnia 03 listopada 2021 r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania-budowa dróg w miejscowości Brzozowe Błota – etap I,gm.Śliwice

-------------------------------------------------------------------------Tuchola, dnia 18 października 2021 r. Starosta Tucholski   ul. Pocztowa 7  89-500 Tuchola   BD.6740.ŚL.58.2021.WK     Z [...]

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do pub.wglądu proj.inwestycji drogowej-rozbuda drogi gminnej nr 010621C (ul. Wiatrakowa) i drogi gminnej nr 010624C (ul. Krótka) w m.Bysław, gm.Lubiewo

-------------------------------------------------------------------------- Tuchola, dnia 04 października 2021 r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7   89-500 Tuchola   OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do [...]

Obwieszczenie-zawiadom.o wyd.decyzji zatw.proj.bud.i udziel.pozw.na bud.drogi wewnętrz.w m.Okoniny Nadj.gm.Śliwice

------------------------------------------------------------------------- Tuchola, dnia 08 września 2021 r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 Tuchola   BD.6740.ŚL.49.2021.WK OBWIESZCZENIE o [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji znak BD.6740.ŚL.34.2021.WK z dnia 01.09.2021r.-budowa stolarni z lakiernią z f-cją podręcznego magazynu surowców i cz.socjalną

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tuchola, dnia 01 września 2021 r. Starosta Tucholski   ul. Pocztowa 7  89-500 [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa drogi gminnej ulicy Polnej w Cekcynie.

_______________________________________________________________________________________ Tuchola, dnia 30 sierpnia 2021 r. Starosta Tucholski  ul. Pocztowa 7 89-500 Tuchola OBWIESZCZENIE STAROSTY TUCHOLSKIEGO   Na [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie rozbudowy grogi gminnej ulicy Polnej w Cekcynie.

______________________________________________________________________________________ Tuchola, dnia 12 sierpnia 2021 r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7   89-500 Tuchola   BD.6740.1.2021.MŚ O [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę drogi gminnej nr 010208C Rosochatka-Zwierzyniec.

___________________________________________________________________________________ Tuchola, dnia 06 sierpnia 2021 r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 [...]

Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Okoniny Nadjeziorne.

_____________________________________________________________________________________ Tuchola, dnia 23 lipca 2021 r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowa drogi gminnej nr 010323C Cekcyn-Lubińsk-Iwiec

_____________________________________________________________________________________ Tuchola, dnia 08 lipca 2021 r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Budowlanej i Plaskosz w Tucholi

______________________________________________________________________________________ Tuchola, dnia 22 czerwca 2021 r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy drogi gminnej nr 010208C Rosochatka-Zwierzyniec.

_____________________________________________________________________________________ Tuchola, dnia 18 czerwca 2021 r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na budowę hali produkcyjnej w Brzozowych Błotach

______________________________________________________________________________________ Tuchola, dnia 17 czerwca 2021 r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7   89-500 Tuchola   BD.6740.ŚL.34.2021.MŚ Z A W [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicach Budowlanej i Plaskosz w Tucholi

___________________________________________________________________________________ Tuchola, dnia 28 maja 2021 r. Starosta Tucholski   ul. Pocztowa 7  89-500 [...]

Zawiadomienie o wydaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa ulicy Hallera w Lubiewie

______________________________________________________________________________________ Tuchola, dnia 27 maja 2021 r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 Tuchola   OBWIESZCZENIE STAROSTY TUCHOLSKIEGO [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji Starosty Tucholskiego zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę obejmującą przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Tucholi

______________________________________________________________________________________Tuchola, dnia 19 maja 2021 r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa drogi gminnej Cekcyn-Lubińsk-Iwiec w miejscowości Lubińsk

_______________________________________________________________________________________ Tuchola, dnia 10 maja 2021 r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji Starosty Tucholskiego o pozwoleniu na budowę agregatów kogeneracyjnych, na terenie działki nr ewid. 33 położonej w obrębie geodezyjnym Kęsowo

______________________________________________________________________________________Tuchola, dnia 19 kwietnia 2021 r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa ulicy Hallera w Lubiewie.

______________________________________________________________________________________ Tuchola, dnia 19 kwietnia 2021 r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę ulicy Sosnowej w Śliwicach.

________________________________________________________________________________________ Tuchola, dnia 08 kwietnia 2021 r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Tucholi.

_______________________________________________________________________________________ Tuchola, dnia 17 marca 2021 r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej-łącznik między ulicą Budowlaną a ulicą Cegielnianą w Tucholi

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tuchola, dnia 08 marca 2021 r. Starosta Tucholski   ul. Pocztowa 7  89-500 Tuchola   OBWIESZCZENIE [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy ulicy Sosnowej w miejscowości Śliwice.

__________________________________________________________________________________ Tuchola, dnia 02 marca 2021 r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa [...]

Zawiadomienie Starosty Tucholskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę budynku kontenerowego socjalnego na działce nr ewid. 33 w obrębie geodezyjnym Kęsowo, gmina Kęsowo.

_______________________________________________________________________________________ Tuchola, dnia 26 lutego 2021 r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 [...]

Zawiadomienie o wydaniu w dniu 26 stycznia 2021 r. decyzji znak BD.6740.ŚL.62.2020.WK

------------------------------------------------------------- Tuchola, dnia 26 stycznia 2021 r. Starosta Tucholski   ul. Pocztowa 7  89-500 Tuchola     BD.6740.ŚL.62.2020.WK   Na [...]

Obwieszczenie wyłożeniu do publicznego wglądu projekt inw.dr.polegającej na budowie drogi publ.–łącznika między ulicą Budowlaną a ulicą Cegielnianą w Tucholi od km 0+000 do km 0+732,47

--------------------------------------------------------------------------- Tuchola, dnia 19 stycznia 2021 r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7   89-500 Tuchola   OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji - budowa drogi gminnej nr 010317C w miejscowości Lisiny, gmina Cekcyn.

______________________________________________________________________________________________________ Tuchola, dnia 11 stycznia 2021 r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego-kontenerowy budynek socjalny na działce nr ewid. 33 w obrębie geodezyjnym Kęsowo.

________________________________________________________ Tuchola, dnia 05 stycznia 2021 r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7   89-500 Tuchola   BD.6740.KĘS.35.2020.MŚ Z A W I A D O M I E N I [...]

Zawiad.o wydaniu decyzji BD.6740.CEKC.90.2020.WK o zezw.na realiz.inw.drogowej - rozbudowa drogi powiatowej 1026C relacji Wielkie Gacno- Cekcyn- Rudzki Most od km 10+978 do km 18+800

--------------------------------------------------------------------- Tuchola, dnia 29 grudnia 2020 r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7   89-500 Tuchola   OBWIESZCZENIE STAROSTY TUCHOLSKIEGO o [...]

Zawiad.o wydaniu decyzji BD.6740.LUB.69.2020.WK o zezw.na realiz.inw.drogowej - rozbudowa drogi powiatowej 1030C relacji Cekcyn- Sokole Kuźnica na odcinku Cekcyn- Bysław

------------------------------------------------------------------------ Tuchola, dnia 28 grudnia 2020 r. Starosta Tucholski     ul. Pocztowa 7    89-500 Tuchola   OBWIESZCZENIE STAROSTY [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę drogi gminnej nr 010317C w miejscowości Lisiny

_________________________________________________________________________________________ Tuchola, dnia 18 grudnia 2020 r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy podziemnego zbiornika na olej napędowy oraz podziemnego zbiornika na ad blue na terenie działki nr ewid. 177 położonej w obrębie geodezyjnym Śliwiczki, gmina Śliwice.

_________________________________________________________________________________________ Tuchola, dnia 16 grudnia 2020 r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa [...]

OBWIESZCZENIE-o wyłożeniu do publicz.wglądu proj.rozbud.drogi powiat.1030C na odcinku Cekcyn – Bysław

--------------------------------------------------------------   Tuchola, dnia 24 listopada 2020 r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7   89-500 Tuchola   OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego [...]

OBWIESZCZENIE-o wyłożeniu do publicz.wglądu proj.rozbud.drogi powiat.1026C na odcinku Cekcyn – Rudzki Most

------------------------------------------------------------ Tuchola, dnia 24 listopada 2020 r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7   89-500 Tuchola   OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Mickiewicza i ulicy Wiejskiej w Tucholi

------------------------------------------------------------------------ Tuchola, dnia 03 listopada 2020 r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7   89-500 Tuchola   OBWIESZCZENIE STAROSTY TUCHOLSKIEGO o [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji Starosty Tucholskiego o pozwoleniu na budowę ulicy Borowiackiej, Łowieckiej i Grzybowej w miejscowości Śliwice.

_________________________________________________________________________________________   Tuchola, dnia 23 października 2020 r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przebudowy istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. usytuowanej na wieży kościoła pw. Bożego Ciała w Tucholi

_________________________________________________________________________________________ Tuchola, dnia 14 października 2020 r. Starosta Tucholski     ul. Pocztowa 7   89-500 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 010626 C Bysław ul. Polna

------------------------------------------------------------------------- Tuchola, dnia 07 października 2020 r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7   89-500 Tuchola OBWIESZCZENIE STAROSTY TUCHOLSKIEGO o wydaniu [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa ulicy Borowiackiej, Łowieckiej i Grzybowej w miejscowości Śliwice.

_________________________________________________________________________________________ Tuchola, dnia 16 września 2020 r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa [...]

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu inwestycji drogowej - rozbudowa ulicy Mickiewicza i ulicy Wiejskiej wraz z budową drogi gminnej w Tucholi

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tuchola, dnia 31 sierpnia 2020 r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7   89-500 [...]

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu inwestycji drogowej - Rozbudowa drogi gminnej nr 010626 C Bysław ul. Polna

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tuchola, dnia 31 sierpnia 2020 r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji Starosty Tucholskiego o pozwoleniu na budowę elektrowni fotowoltaicznej PV Kiełpin B o mocy do 1MW, na części działki nr ewid. 730 położonej w miejscowości Kiełpin, gmina Tuchola.

_________________________________________________________________________________________ Tuchola, dnia 27 sierpnia 2020 r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji Starosty Tucholskiego o pozwoleniu na budowę elektrowni fotowoltaicznej PV Kiełpin A o mocy do 1MW, na części działki nr ewid. 730 położonej w miejscowości Kiełpin, gmina Tuchola.

_________________________________________________________________________________________   Tuchola, dnia 27 sierpnia 2020 r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 [...]

Zawiadomienie Starosty Tucholskiego o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę ulicy Sosnowej w Śliwicach.

_________________________________________________________________________________________ Tuchola, dnia 11 sierpnia 2020 r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa ulicy Sosnowej w Śliwicach.

_________________________________________________________________________________________ Tuchola, dnia 23 lipca 2020 r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Infrastruktura Sp. zo.o. BT44125 TUCHOLA usytuowanej na wieży kościoła pw. Bożego Ciała w Tucholi

_________________________________________________________________________________________ Tuchola, dnia 29 czerwca 2020 r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa [...]

Zawiadomienie Starosty Tucholskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę stacji regazyfikacji LNG Q-200 mn3/h wraz z układem redukcyjno-pomiarowym, na działce nr ewid. 774 położonej w obrębie geodezyjnym Śliwice.

_________________________________________________________________________________________   Tuchola, dnia 19 maja 2020 r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 [...]

Zawiadomieni Starosty Tucholskiego o zatwierdzeniu projektu budowlanego i wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę sieci wodociągowej z przyłączami, sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Śliwicach.

_________________________________________________________________________________________Tuchola, dnia 08 maja 2020 r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji Starosty Tucholskiego na budowę węzła betoniarskiego do produkcji betonu na działce nr ewid. 3352/12 położonej przy ulicy Przemysłowej 10 w Tucholi

________________________________________________________________________________________ Tuchola, dnia 05 maja 2020 r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 [...]

Obwieszczenie Starosty Tucholskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

________________________________________________________________________________________ Tuchola, dnia 28 kwietnia 2020 r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa węzła betoniarskiego na działce nr ewid. 3352/12 położonej przy ulicy Przemysłowej 10 w Tucholi.

________________________________________________________________________________________ Tuchola, dnia 17 kwietnia 2020 r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa [...]

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami, sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na ulicach: Podgórnej, Chabrowej, Rumiankowej, Makowej, Słonecznej, Pszennej, Zielnej, Polnej, Żytniej, Krótkiej w Śliwicach.

________________________________________________________________________________________ Tuchola, dnia 30 marca 2020 r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 Tuchola   BD.6740.ŚL.18.2020.MŚ Z A W [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie mostu nad Strugą Raciąską w miejscowości Nadolnik w ciągu drogi powiatowej nr 1003 C w km 1+330.

___________________________________________________________________________________________ Tuchola, dnia 17 marca 2020 r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa [...]

Budowa stacji regazyfikacji LNG Q-200 mn3/h wraz z układem redukcyjno-pomiarowym, na działce nr ewid. 774 położonej w obrębie geodezyjnym Śliwice.

________________________________________________________________________________________ Tuchola, dnia 11 marca 2020 r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji Starosty Tucholskiego - przebudowa ulic: Gabrieli Zapolskiej, Adama Asnyka, Stanisława Wyspiańskiego i Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Tucholi

___________________________________________________________________________________________ Tuchola, dnia 10 marca 2020 r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 [...]

Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Kiełpin B o mocy do 1MW na części działki nr ewid. 730 w Kiełpinie

___________________________________________________________________________________________ Tuchola, dnia 09 marca 2020 r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa [...]

Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Kiełpin A o mocy do 1MW na części działki nr ewid. 730 w Kiełpinie

___________________________________________________________________________________________ Tuchola, dnia 09 marca 2020 r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa [...]

Wszczęcie postępowania administracyjnego - przebudowę ulic: Gabrieli Zapolskiej, Adama Asnyka, Stanisława Wyspiańskiego i Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Tucholi.

________________________________________________________________________________________   Tuchola, dnia 22 stycznia 2020 r. Starosta Tucholski     ul. Pocztowa 7   89-500 [...]

Z a w i a d o m i e n i e o wydaniu w dniu 30 października 2019r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.ŚL.49.2019.WK

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Tuchola, dnia 30 października 2019r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7   89-500 Tuchola   [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjno w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę obejmującą rozbudowę hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurowo-socjalną oraz budowę warsztatu.

________________________________________________________________________________________ Tuchola, dnia 14 października 2019r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa [...]

Zawiadomienie Starosty Tucholskiego o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku warsztatowego na działce nr 434/5 przy ul. Łąkowej 13 w Kęsowie.

________________________________________________________________________________________  Tuchola, dnia 23 września 2019r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 [...]

Zawiadomienie Starosty Tucholskiego o wydaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej- budowa lokalnej drogi gminnej (przedłużenie ulicy Szkolnej - drogi gminnej nr 010567C) w Gostycynie.

___________________________________________________________________________________________Tuchola, dnia 27 sierpnia 2019r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 [...]

Zawiadomienie Starosty Tucholskiego o wydaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę targowiska gminnego na działce o nr ewid. 626/14 położonej przy ulicy Szkolnej w miejscowości Śliwice.

___________________________________________________________________________________________   Tuchola, dnia 19 sierpnia 2019r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 [...]

Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa drogi gminnej (przedłużenie ulicy Szkolnej) wraz ze zmianą granic pasa drogowego w miejscowości Gostycyn".

___________________________________________________________________________________________ Tuchola, 09 sierpnia 2019 r. Starosta Tucholski   ul. Pocztowa 7  89-500 [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - rozbudowa i przebudowa budynku warsztatowego, usytuowanego na terenie działki nr ewid. 434/5 położonej przy ulicy Łąkowej 13 w Kęsowie.

________________________________________________________________________________________ Tuchola, dnia 09 sierpnia 2019r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - zmiana pozwolenia na budowę targowiska gminnego w Śliwicach

________________________________________________________________________________________Tuchola, dnia 31 lipca 2019 r. Starosta Tucholski     ul. Pocztowa 7   89-500 Tuchola   BD.6740.ŚL.31.2019.DD   [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji Starosty Tucholskiego zatwierdzającej projekt budowlany zawierający istotne odstąpienia - Firma Wera Wojciech Talaśka

___________________________________________________________________________________________   Tuchola, dnia 21 maja 2019r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 [...]

Budynek magazynowy z częścią biurowo socjalną na działce o nr ewid. 144 położonej w miejscowości Śliwice - projekt budowlany zawierający istotne odstąpienia

___________________________________________________________________________________________ Tuchola, dnia 12 kwietnia 2019r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa [...]

Zawiad.o wyd.dec.Star.Tuch.znak BD.6740.ŚL.48.2018.WK zatw.proj.bud.i udz.„Wutkowski” Sp.z o.o.Sp.k., ul. Szkl.Domów 1,89-530 Śliwice, pozw.na bud.-rozbud.hali prod.-magaz.z cz.biur.-socj.,z infr. techn.w m.Śliwice i Śliwiczki

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tuchola, dnia 11 października 2018r. Starosta Tucholski     ul. Pocztowa 7   89-500 [...]

ZAWIADOMIENIE o wszcz.postęp.-rozb.hali prod.-mag.z cz.biur.-socj.,bud.warszt. na dz.nr 772 poł.w m.Śliwice i na dz.nr 172,173,177,178,179 poł.w m.Śliwiczki

Tuchola, dnia 24 września 2018r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7   89-500 Tuchola   BD.6740.ŚL.48.2018.WK   Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania   [...]

Obwieszczenie Starosty Sępoleńskiego z dnia 18.09.2018r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Rozbudowa dróg publicznych kategorii gminnej nr 010713C (ul. Budowlana) oraz nr 010788C (ul. Plaskosz) w m. Tuchola”

___________________________________________________________________________________________ OBWIESZCZENIE STAROSTY SĘPOLEŃSKIEGO z dnia  18 września  2018 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji [...]

OBWIESZCZENIE – BD.6740.CEKC.69.2018.WK o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Odbudowa drogi gminnej nr 010305C Małe Gacno – Zielonka od km 0+000 do km 2+800”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Tuchola, dnia 30 sierpnia 2018r.         OBWIESZCZENIE – [...]

Obwieszczenie Starosty Sępoleńskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa dróg publicznych kategorii gminnej nr 010713C (ul. Budowlana) oraz nr 010788C (ul. Plaskosz) w m. Tuchola”.

___________________________________________________________________________________________   Sępólno Krajeńskie, dnia 31 lipca 2018r.   OBWIESZCZENIE – AB.6740.313.2018 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu [...]

OBWIESZCZENIE – BD.6740.CEKC.69.2018.WK o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu inwestycji drogowej pn.Rozbudowa drogi gminnej nr 010305C Małe Gacno Zielonka wraz z przebudową przejazdu kolejowego w gminie Cekcyn, powiat tucholski.

Tuchola, dnia 31 lipca 2018r.   OBWIESZCZENIE – BD.6740.CEKC.69.2018.WK o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 010305C Małe Gacno Zielonka wraz z przebudową [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Starosty Tucholskiego zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Gminie Cekcyn, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej nr 010315C Wysoka – Mukrz w gminie Cekcyn”.

________________________________________________________________________________________ Tuchola, dnia 15 czerwca 2018r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku magazynowego z częścią biurowo-socjalną na działce o nr ewid. 144 położonej w miejscowości Śliwice

________________________________________________________________________________________   Tuchola, dnia 04 czerwca 2018r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 [...]

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 010315C Wysoka – Mukrz w gminie Cekcyn”

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tuchola, dnia 25 maja 2018r. Starosta Tucholski     ul. Pocztowa [...]

Zawiadomienie o o wydaniu w dniu 30 marca 2018r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.CEKC.24.2018.WK

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tuchola, dnia 30 marca 2018r. Starosta Tucholski     ul. Pocztowa 7    [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę budynku inwentarskiego (obory dla bydła mlecznego) na działce nr ewid. 328/2 w miejscowości Mikołajskie 4

___________________________________________________________________________________________ Tuchola, dnia 02 marca 2018r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa [...]

Zawiadomienie o wydaniu w 02-03-2018r. decyzji znak BD.6740.ŚL.62.2017.WK w spr.zatw.proj.bud.i wyd.dec.o pozw.na bud., obej.przebud.drogi powiatowej nr 1005C Śliwice-Śliwiczki

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tuchola, dnia 02 marca 2018r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 [...]

OBWIESZCZENIE STAROSTY TUCHOLSKIEGO o wyd.dec.o zezwol.na realiz.inwest.drog.pn.„Budowa drogi publicznej wzdłuż jeziora Głęboczek w Tucholi na odc.o dług.0,39220km w m.Tuchola,w obr.geod.Tuchola,gm.Tuchola

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tuchola, dnia 15 lutego 2018r.   Starosta Tucholski     ul. Pocztowa 7    [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa hali magazynowej z częścią biurowo-socjalną na działce nr ewid. 144 w Śliwicach

________________________________________________________________________________________ Tuchola, dnia 18 kwietnia 2018r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa [...]

OBWIESZCZENIE STAROSTY TUCHOLSKIEGO o wydaniu postanowienia wyjaśniającego na żądanie strony wątpliwości co do treści mojej decyzji znak BD.6740.LUB.47.2017.WK z dnia 31 sierpnia 2017r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tuchola, dnia 27 grudnia 2017r.   Starosta Tucholski     ul. Pocztowa 7    89-500 [...]

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu inwestycji drogowej „Budowa drogi publicznej wzdłuż jeziora Głęboczek w Tucholi na odcinku o długości 0,39220km zlokalizowanym pomiędzy km 0+000,00, a km 0+392,20 jej przebiegu”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tuchola, dnia 12 grudnia 2017r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7 89-500 [...]

O B W I E S Z C Z E N I E - zawiadomienie, iż do tut. Urzędu wpłynął wniosek Gminy Lubiewo o wydanie postanowienia wyjaśniającego wątpliwości co do treści mojej decyzji znak BD.6740.LUB.47.2017.WK z dnia 31 sierpnia 2017r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Tuchola, dnia 30 listopada 2017r. Starosta Tucholski   ul. Pocztowa 7  89-500 [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Śliwicach.

___________________________________________________________________________________________Tuchola, dnia 20 września 2017r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa ulicy Kolejowej, Chopina, Karasiewicza w Tucholi.

___________________________________________________________________________________________ Tuchola, dnia 14 września 2017r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 010313C Cekcyn-Huta

___________________________________________________________________________________________ Tuchola, dnia 14 września 2017r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 [...]

OBWIESZCZENIE STAROSTY TUCHOLSKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Przebudowa drogi gminnej (nr 010409C) Tuchółka – Jeleńcz.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tuchola, dnia 14 września 2017r.   Starosta Tucholski     ul. Pocztowa 7    89-500 [...]

OBWIESZCZENIE STAROSTY TUCHOLSKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej ul. Ks. Czarnowskiego w Lubiewie

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tuchola, dnia 31 sierpnia 2017r.   Starosta Tucholski   ul. Pocztowa 7   89-500 [...]

OBWIESZCZENIE STAROSTY TUCHOLSKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C na odcinku od km 12+600 do km 13+400 Etap II w obrębie geodezyjnym Lubiewo, gmina Lubiewo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tuchola, dnia 31 sierpnia 2017r.   Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7   89-500 [...]

OBWIESZCZENIE STAROSTY TUCHOLSKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Bysław

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tuchola, dnia 31 sierpnia 2017r.   Starosta Tucholski   ul. Pocztowa 7   89-500 [...]

Zawiadomienie o wydaniu w dniu 24 sierpnia 2017r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.CEKC.33.2017.WK

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Tuchola, dnia 24 sierpnia 2017r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7   89-500 Tuchola     [...]

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publ.wglądu proj.inwest.drog.pn. Rozbudowa ulicy Kolejowej, Chopina, Karasiewicza w Tucholi – w ramach projektu Skomunikowanie dworca kolejowego w Tucholi z miejską i wojewódzką siecią drogową, etap II.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tuchola, dnia 22 sierpnia 2017r. Starosta Tucholski     ul. Pocztowa 7 89-500 [...]

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu inwestycji drogowej pn. Przebudowa drogi gminnej (nr 010409C) Tuchółka – Jeleńcz.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tuchola, dnia 22 sierpnia 2017r.  Starosta Tucholski     ul. Pocztowa 7    89-500 [...]

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 010313C Cekcyn-Huta.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tuchola, dnia 22 sierpnia 2017r. Starosta Tucholski     ul. Pocztowa 7 89-500 [...]

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Bysław”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tuchola, dnia 14 sierpnia 2017r. Starosta Tucholski     ul. Pocztowa 7 89-500 [...]

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C na odcinku od km 12+600 do km 13+400 Etap II”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tuchola, dnia 14 sierpnia 2017r. Starosta Tucholski     ul. Pocztowa 7 89-500 [...]

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Ks. Czarnowskiego w Lubiewie”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tuchola, dnia 14 sierpnia 2017r. Starosta Tucholski     ul. Pocztowa 7 89-500 [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Śliwicach.

________________________________________________________________________________________Tuchola, dnia 25 lipca 2017r. Starosta Tucholski   ul. Pocztowa 7   89-500 Tuchola   BD.6740.ŚL.36.2017.MŚ   Z A [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków, sieci kanalizacji deszczowej w Śliwicach

___________________________________________________________________________________________ Tuchola, dnia 10 lipca 2017r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Cekcynek

___________________________________________________________________________________________Tuchola, dnia 11 lipca 2017r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa [...]

Zawiadomienie o wydaniu w dniu 26 czerwca 2017r. decyzji znak BD.6740.TUCH.160.2015 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLUS na działce nr 97/1 ulica Chojnickiej 74, Tuchola

___________________________________________________________________________________________  Tuchola, dnia 26 czerwca 2017r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 [...]

Zawiadomienie o wydaniu w dniu 16.06.2017r. decyzji znak BD.6740.TUCH.46.2017.WK w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę stacji paliw wraz z dwustanowiskową myjnią w systemie samoobsługowym

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tuchola, dnia 16 czerwca 2017r. Starosta Tucholski   ul. Pocztowa 7  89-500 Tuchola     [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę pionowej siłowni wiatrowej na działce nr ewid. 638/2 w miejscowości Brody 2A, obręb geodezyjny Legbąd, gmina Tuchola

___________________________________________________________________________________________Tuchola, dnia 31 stycznia 2017r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji w dniu 30 grudnia 2016r. znak BD.6740.CEKC.102.2016.WK-pozw.na bud.budynku inwent., na dz.nr 328/2 w m.Mikołajskie 4,gm.Cekcyn

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tuchola, dnia 30 grudnia 2016r.   Starosta Tucholski   ul. Pocztowa 7  89-500 Tuchola   [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa budynku inwentarskiego (obory dla bydła mlecznego), w istniejącej zagrodzie rolnej na działce nr ewid. 328/2 w miejscowości Mikołajskie 4

___________________________________________________________________________________________ Tuchola, dnia 09 grudnia 2016r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa pionowej siłowni wiatrowej na terenie działki nr ewid. 638/2 położonej w miejscowości Brody 2A, obręb geodezyjny Legbąd, gmina Tuchola

___________________________________________________________________________________________Tuchola, dnia 25 listopada 2016r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę budynku obory na 40 DJP z wiatą w istniejącym siedlisku rolnym na terenie działki o nr ewid. 169 położonej przy ulicy Polnej 7 w Cekcynie

________________________________________________________________________________________Tuchola, dnia 10 listopada 2016r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 [...]

Zawiad.o wyd.w dn.25.10.2016r. dec.Starosty Tucholskiego znak BD.6740.TUCH.107.2016.WK dot.rozbud.istn.stacji paliw o zbiornik wraz z zewn.instal.paliwową.na dz.nr 2262/2 i 2263/7 poł.przy ul.Bydgoskiej w Tucholi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tuchola, dnia 25 października 2016r.   Starosta Tucholski   ul. Pocztowa 7  89-500 [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postęp.admin.w sprawie wyd.dec.o pozw.na bud.sieci kanal.sanit.z przepom.ścieków w m. Łąski Piec,gm.Śliwice

__________________________________________________________________________________Starosta Tucholski   ul. Pocztowa 7   89-500 Tuchola   BD.6740.ŚL.50.2016.DD       Z A W I A D O M I E N [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji w dniu 10 października 2016r. znak BD.6740.CEKC.79.2016.WK-pozw.na bud.budynku inwent., na dz.nr 320 w m.Brzozie 2,gm.Cekcyn

______________________________________________________________________________Tuchola, dnia 10 października 2016r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 Tuchola   BD.6740.CEKC.79.2016.WK     [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - budynek inwentarski (obora) z wiatą przy ulicy Polnej 7 w Cekcynie

___________________________________________________________________________________________ Tuchola, dnia 22 września 2016r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - rozbudowa istniejącej stacji paliw przy ulicy Bydgoskiej w Tucholi

___________________________________________________________________________________________ Tuchola, dnia 20 września 2016r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwolenu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej z przepompowniami i tłoczniami ścieków oraz sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Zdroje, Ludwichowo i Trzebciny, gmina Cekcyn.

___________________________________________________________________________________________Tuchola, dnia 19 września 2016r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa dróg powiatowych: nr 1030C i nr 1031C (ul. Główna, ul. Wczasowa, ul. Madera, ul. Szkolna) w Cekcynie”

-------------------------------------------------------------------------------------------------Tuchola, dnia 15 września 2016r.   Starosta Tucholski     ul. Pocztowa 7    89-500 [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa budynku inwentarskiego (obory dla bydła mlecznego), w istniejącej zagrodzie rolnej, na działce nr ewid. 320 położonej w miejscowości Brzozie 2, gmina Cekcyn

___________________________________________________________________________________________ Tuchola, dnia 15 września 2016r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej z przepompownią ścieków w miejscowości Zamarte, gmina Cekcyn

___________________________________________________________________________________________ Tuchola, dnia 05 września 2016r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 [...]

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu inwestycji drogowej pn. „Przebudowa dróg powiatowych: nr 1030C i nr 1031C (ul. Główna, ul. Wczasowa, ul. Madera, ul. Szkolna) w Cekcynie”.

------------------------------------------------------------------------------------------------- Tuchola, dnia 29 sierpnia 2016r. Starosta Tucholski     ul. Pocztowa 7 89-500 [...]

ZAWIADOMIENIE o wszc.post.o pozw.-bud.sieci kan.sanit.ciś.-grawi.z przep.śc.dz.nr 226/2 w m.Zamarte,gm.Cekcyn. Tr.inw.przeb.dz.nr 53/4,142/1,142/7,142/8,142/9,142/10,142/11,142/12,142/14,142/15,143/3,225/3,226/1,226/2,236/1,255/11,268/2.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ Tuchola, dnia 18 sierpnia 2016r. Starosta Tucholski   ul. Pocztowa [...]

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępow., w spr.wyd.dec.o pozw.bud.sieci kanaliz.sanit.ciś.grawit. z przepomp.i tłoczn.ścieków oraz sieci wodoc.w m.Zdroje,Ludwichowo i Trzebciny,gm.Cekcyn

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tuchola, dnia 18 sierpnia 2016r. Starosta Tucholski   ul. Pocztowa [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego- rozbudowa istniejącej hali o kolejne moduły z dedykowanym przeznaczeniem na centrum badawczo-rozwojowe, na działce nr ewid. 96/2 przy ulicy Chojnickiej 72 w Tucholi

___________________________________________________________________________________________ Tuchola, dnia 28 lipca 2016r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji Starosty Tucholskiego zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ulicy Pocztowej i ulicy Dworcowej w Tucholi

___________________________________________________________________________________________Tuchola, dnia 22 lipca 2016r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę budowę hali produkcyjnej, na działkach nr ewid. 1109/1, 52/27, 52/18, 52/15 przy ul. Przemysłowej 8 w Bysławiu, gmina Lubiewo

___________________________________________________________________________________________ Tuchola, dnia 15 lipca 2016r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 [...]

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany mojej decyzji,znak BD.6740.LUB.8.2016.WK z dnia 15 lutego 2016r.-budowa budynku hali produkcyjnej wraz z instalacjami,przy ul. Przemysłowej 8 w Bysławiu

-----------------------------------------------------------------------------------------------Tuchola, dnia 30 czerwca 2016r. Starosta Tucholski     ul. Pocztowa 7   89-500 [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie ulicy Pocztowej i ulicy Dworcowej w Tucholi

________________________________________________________________________________________Tuchola, dnia 20 czerwca 2016r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na wykonanie robót budowl.,polegających na przebud.drogi powiatowej nr 1005C na odc.Śliwice-Śliwiczki wraz ze skrzyżowaniem z dr.powiat.nr 1017C w Śliwicach, gmina Śliwice – ETAP I.

_____________________________________________________________________________________ Tuchola, dnia 30 marca 2016r.   Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 [...]

zawiadomienie o wydaniu w dniu 29 marca 2016r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.TUCH.25.2016.MŚ zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę wiaty na surowce wtórne, na działce nr ewid. 558/5 w Bladowie

___________________________________________________________________________________________Tuchola, dnia 29 marca 2016r. Starosta Tucholski   ul. Pocztowa 7  89-500 Tuchola     BD.6740.TUCH.25.2016.MŚ   [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postęp.administr.w spr.wyd.decyzji o pozwol.na wyk.rob.budowl.-przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na odc.Śliwice-Śliwiczki wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1017C” w Śliwicach, gmina Śliwice.

------------------------------------------------------------------------------------------------------Tuchola, dnia 15 marca 2016r. Starosta Tucholski     ul. Pocztowa 7   89-500 [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa wiaty na surowce wtórne, na terenie istniejącego składowiska odpadów, na działce nr ewid. 558/5 położonej w miejscowości Bladowo

________________________________________________________________________________________Tuchola, dnia 14 marca 2016r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa [...]

Zawiadomienie o wydaniu w dniu 15.02.2015r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.LUB.8.2016.WK zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku hali produkcyjnej przy ulicy Przemysłowej w Bysławiu

_______________________________________________________________________________________ Tuchola, dnia 15 lutego 2016r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 Tuchola     BD.6740.LUB.8.2016.WK   [...]

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - budowę budynku hali produkcyjnej wraz z wewnętrznymi instalacjami, na dz. nr ewid. 1109/1, 52/17, 52/18, 52/15 przy ul. Przemysłowej 8 w Bysławiu, gmina Lubiewo

------------------------------------------------------------------------------------------------------Tuchola, dnia 28 stycznia 2016r. Starosta Tucholski     ul. Pocztowa 7   89-500 [...]

Zawiadomienie o wydaniu w dn.09.11.2015r. decyzji znak BD.6740.TUCH.154.2015 zatwierdz.proj.bud. i udziel.pozw.na budowę obejmującą rozbud.i przebud.stacji paliw, na działkach o nr ewid. 2281/3 i 2282/4 poł.przy ul.Czarna Droga w m.Tuchola.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tuchola, dnia 09 listopada 2015r..   Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7   89-500 Tuchola     [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - stacja bazowa telefonii komórkowej, na istniejącej wieży, ulica Chojnicka 74 Tuchola

________________________________________________________________________________________Tuchola, dnia 22 października 2015r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 [...]

OBWIESZCZENIE STAROSTY TUCHOLSKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozb.dróg gminnych:ul.Kolejowa droga nr 010340C, ul. Tartaczna droga nr 010334C, ul. Przytorze droga nr 010333C w m.Cekcyn

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Tuchola, dnia 09 października 2015r.     Starosta Tucholski     ul. Pocztowa 7    89-500 [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie rozbudowy i przebudowy istniejącej stacji paliw, na terenie działek nr ewid. 2281/3 i 2282/4 położonych przy ul. Czarna Droga w Tucholi

Tuchola, dnia 24 września 2015r. Starosta Tucholski   ul. Pocztowa 7 89-500 TUCHOLA   BD.6740.TUCH.154.2015.DD   Z A W I A D O M I E N I Eo wszczęciu postępowania     Zgodnie z art. 61 § 4 [...]

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu rozbudowy dróg gminnych: ul. Kolejowa droga nr 010340C, ul. Tartaczna droga nr 010334C, ul. Przytorze droga nr 010333C w miejscowości Cekcyn

------------------------------------------------------------------------------------------------ Tuchola, dnia 28 sierpnia 2015r. Starosta Tucholski     ul. Pocztowa 7 89-500 [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego- budowa tłocznego kolektora sanitarnego z terenu Gminy Gostycyn do systemu kanalizacji sanitarnej miasta i gminy Tuchola

________________________________________________________________________________________Tuchola, dnia 29 lipca 2015r.Starosta Tucholski   ul. Pocztowa 7  89-500 [...]

Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania - w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę stacji paliw

------------------------------------------------------------------------------------------------Tuchola, dnia 30 kwietnia 2015r. Starosta Tucholski       ul. Pocztowa [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalną i kotłownią na terenie działki nr ewid. 205 położonej w miejscowości Zdroje 93, gmina Cekcyn

________________________________________________________________________________________ Tuchola, dnia 11 grudnia 2014r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 TUCHOLA   BD.6740.CEKC.84.2014   Z A W [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę stacji paliw, na terenie działki nr ewid. 37/8 położonej w miejscowości Lubiewice, gmina Lubiewo

________________________________________________________________________________________Tuchola, dnia 10 listopada 2014r. Starosta Tucholski       ul. Pocztowa 7   89-500 [...]

Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania - budowa budynku handlowo-usługowego wraz z elementami zagospodarowania terenu.

------------------------------------------------------------------------------------------------  Tuchola, dnia 04 listopada 2014r. Starosta Tucholski   ul. Pocztowa 7   89-500 [...]

Zawiadomienie o wydaniu w dniu 03 września 2014r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.GOST.34

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tuchola, dnia 03 września 2014r.   Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 [...]

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu rozbudowy drogi gminnej nr 010302C Zalesie-Stary Sumin

________________________________________________________________________________________ Tuchola, dnia 01 września 2014r. Starosta Tucholski   ul. Pocztowa 7  89-500 [...]

OBWIESZCZENIE STAROSTY TUCHOLSKIEGO o wydaniu decyzji w dniu 21 sierpnia 2014r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.CEKC.47.2014 zmieniającej swoją decyzję znak BD.6740.CEKC. 81.2013 z dnia 30 września 2013r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tuchola, dnia 21 sierpnia 2014r.   Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 [...]

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania-przebudowa rowu melioracji szczegółowej R-50 oraz budowa zbiornika filtracyjno -retencyjnego, na działkach o nr ewid. 339/10, 337/1, 34/4, 328/3 i 490/4 położonych w miejscowości Gostycyn

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tuchola, dnia  13 sierpnia 2014r.   STAROSTA TUCHOLSKI      ul. Pocztowa 7    89-500 [...]

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu budowlanego zawierającego istotne odstępstwa - zezwolenie na realizację inwestycji drogowej - rozbudowę drogi gminnej Nr 010327C Łosiny-Kowalskie Błota

___________________________________________________________________________________________Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 Tuchola   BD.6740.CEKC.47.2014 OBWIESZCZENIE Starosta Tucholski zawiadamia [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 010347C w miejscowości Cekcyn

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Tuchola, dnia 26 czerwca 2014r.   Starosta Tucholski   ul. Pocztowa 7  89-500 [...]

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania o pozwoleniu na budowę komory suszarnianej WDA-50 wraz z instalacją wodociągową, energetyczną zalicznikową oraz instalacją skroplin, na działce nr ewid. 789/5 w Bruchniewo, gmina Lubiewo.

____________________________________________________________________________________Tuchola, dnia 12 czerwca 2014r. Starosta Tucholski     ul. Pocztowa 7   89-500 [...]

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, obejmujące rozbudowę i przebudowę budynku magazynowego, na działce nr ewid. 1921/1 przy ul. Polnej 1 w Cekcynie – na budynek magazynowo-handlowy

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Tuchola, dnia 10 czerwca 2014r. Starosta Tucholski     ul. Pocztowa 7   89-500 [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy budynku warsztatowego (warsztat naprawy elektroniki samochodowej) z częścią mieszkalną, na terenie działki nr ewid. 1480/1 położonej przy ulicy Cegielnianej w Tucholi

___________________________________________________________________________________________ Tuchola, dnia 22 maja 2014r. Starosta Tucholski   ul. Pocztowa 7 89-500 TUCHOLA   BD.6740.TUCH.110.2014 Z A W I A D O M I E N I [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, obejmującą rozbudowę i przebudowę składowiska odpadów w Bladowie, gmina Tuchola

________________________________________________________________________________________ Tuchola, dnia 20 maja 2014r. Starosta Tucholski  ul. Pocztowa 7  89-500 Tuchola     BD.6740.TUCH.82.2014   Na [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia na budowę, obejmującą rozbudowę i przebudowę składowiska odpadów w Bladowie, gmina Tuchola.

___________________________________________________________________________________________ Tuchola, dnia 15 kwietnia 2014r. Starosta Tucholski       ul. Pocztowa 7   89-500 [...]

zawiadomienie o wydaniu w dniu 21 lutego 2014r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.TUCH.2.2014 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku administracyjnego komendy powiatowej policji w Tucholi

--------------------------------------------------------------------------------------------------- Tuchola, dnia 21 lutego 2014r.   Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 Tuchola     [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa budynku warsztatu samochodowego trzystanowiskowego z zapleczem socjalnym i biurowym, na działce o nr ewid. 1617/19 położonej przy ulicy Plaskosz, gmina Tuchola

________________________________________________________________________________________ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U z [...]

Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania - budowa budynku administracyjnego komendy powiatowej policji, na terenie działek nr ewid. 2112/1, 2113/17 położonych przy ulicy Dworcowej w Tucholi

____________________________________________________________________________________ Tuchola, dnia 14 stycznia 2014r. Starosta Tucholski       ul. Pocztowa 7   89-500 [...]

zawiadomienie o wydaniu decyzji - targowisko Śliwice

___________________________________________________________________________________ Tuchola, dnia 16 grudnia 2013r.   Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 Tuchola     BD.6740.ŚL.66.2013 [...]

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania-budowa wolnostojących modułów słonecznych (fotowoltaicznych) w obiekcie Mała Elektrownia Słoneczna „ZIELONKA”, na terenie działki o nr ewid. 213/9 w miejscowości Zielona Łąka

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tuchola, dnia 20 listopada 2013r. Starosta Tucholski   ul. Pocztowa 7 89-500 [...]

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - budowa targowiska gminnego wraz z budynkiem sanitarnym i przyłączami: wodociągowym kanalizacyjnym i elektrycznym na działce o nr ewid. 626/14 przy ul. Szkolnej w miejscowości Śliwice.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Tuchola, dnia 23 października 2013r. Starosta Tucholski     ul. Pocztowa 7   89-500 [...]

OBWIESZCZENIE STAROSTY TUCHOLSKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej Nr 010327C – Łosiny-Kowalskie Błota.

--------------------------------------------------------------------------------------------------- Tuchola, dnia 30 września 2013r.   Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 [...]

OBWIESZCZENIE STAROSTY TUCHOLSKIEGO o wydaniu w dniu 16 września 2013r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.ŚL.60.2013 zmieniającej za zgodą stron moją decyzję znak BD-7351/Śl/54/10 z dnia 22 października 2010r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------- Tuchola, dnia 16 września 2013r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 [...]

OBWIESZCZENIE STAROSTY TUCHOLSKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1038C na odcinku Gostycyn-Piła

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Tuchola, dnia 13 września 2013r.   Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 [...]

Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 1038C– Gostycyn-Piła (etap I)

  ------------------------------------------------------------------------------------------------- Tuchola, dnia 06 września 2013r. Starosta Tucholski       ul. Pocztowa 7   89-500 [...]

Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi gminnej Nr 010327C – Łosiny-Kowalskie Błota

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tuchola, dnia 06 września 2013r. Starosta Tucholski   ul. Pocztowa 7  89-500 [...]

Nowe wzory wniosków o pozwolenie na budowę i pozwolenie na rozbiórkę, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej - Dz.U. z dnia 03.09.2013r.

---------------------------------------------------------------------------------------Z dniem 04 września 2013r., obowiązują nowe wzory wniosku o pozwolenie na budowę i wniosku o pozwolenie na rozbiórkę, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA [...]

Zawiadomienie o wydaniu w dniu 26 kwietnia 2013r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.TUCH.49.2013

------------------------------------------------------------------------------------------ Tuchola, dnia 26 kwietnia 2013r.   Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 Tuchola       [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - zmiana mojej decyzji, znak BD.6740.TUCH.158.2011 z dnia 18 października 2011r., budowa budynku usługowego – Centrum Logistyczne Opon „Goodyear”, na dz. nr ewid. 3859 poł. w Tucholi

--------------------------------------------------------------------------------------------------- Tuchola, dnia 10 kwietnia 2013r. Starosta Tucholski     ul. Pocztowa 7   89-500 [...]

OBWIESZCZENIE STAROSTY TUCHOLSKIEGO o wydaniu w dniu 13 listopada 20012r. decyzji Starosty Tucholskiego znakBD.6740.KĘS.33.2012 zmieniającej za zgodą stron moją decyzję znak BD-7351/Kęs/10/09 z dnia 30 lipca 2009r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tuchola, dnia 13 listopada 2012r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 [...]

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu budowy obejmującej przebudowę drogi powiatowej Nr 1015C Tuchola-Tleń na odcinku od km 0+000,00 do km 19+750,00 długości 19,750 km - część I

------------------------------------------------------------------------------------------- Tuchola, dnia 12 grudnia  2012r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę orczykowego wyciągu narciarskiego o długości 140.0m z budynkiem stacji górnej, na terenie działki nr ewid. 187/2 położonej w obrębie geodezyjnym Legbąd, gmina Tuchola

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tuchola, dnia 14 grudnia 2012r.   Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 Tuchola     [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa orczykowego wyciągu narciarskiego o długości 140.0m z budynkiem stacji górnej, na terenie działki nr ewid. 187/2 położonej w obrębie geodezyjnym Legbąd, gmina Tuchola

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tuchola, dnia 14 listopada 2012r. Starosta Tucholski       ul. Pocztowa 7   89-500 [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania-wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę targowiska gminnego na terenie działek o nr ewid. 1258 i 240/7 położonych w Śliwicach

-----------------------------------------------------------------------------Tuchola, dnia 08 listopada  2012r.   STAROSTA TUCHOLSKI       ul. Pocztowa 7     89-500 [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków do 350 RLM, na terenie działki nr ewid. 187/2 położonej w obrębie geodezyjnym Legbąd, gmina Tuchola wraz z instalacją elektryczną.

________________________________________________________________________________________   Tuchola, dnia 26 października 2012r.   Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 Tuchola     [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, obejmującą rozbudowę i modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Gostycyn

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tuchola, dnia 06 września 2012r.Starosta Tucholski     ul. Pocztowa 7   89-500 Tuchola   [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, obejmujące rozbudowę i przebudowę składowiska odpadów w Bladowie, gmina Tuchola

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tuchola, dnia 12 lipca 2012r.   Starosta Tucholski     ul. Pocztowa 7   89-500 [...]

Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania-budowa mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków do 350 RLM, na terenie działki nr ewid. 187/2 położonej w obrębie geodezyjnym Legbąd, gmina Tuchola

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Tuchola, dnia 10 lipca 2012r. Starosta Tucholski       ul. Pocztowa 7   89-500 [...]

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 maja 2012r.

-----------------------------------------------------------------------Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2012r.Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i [...]

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2012r.

---------------------------------------------------------------------------------------Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2012r.Na podstawie art. 11 F ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach [...]

zawiadomienie o wydaniu w dniu 02 stycznia 2012r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.1.2012

------------------------------------------------------------------------------------------------Tuchola, dnia 04 stycznia 2012r.Starosta Tucholski   ul. Pocztowa 7 89-500 [...]

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu budowy obejmującej przebudowę drogi powiatowej Nr 1015C Tuchola-Tleń

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Tuchola, dnia 22 listopada 2011r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji na budowę budynku usługowego – Centrum Logistyczne Opon „Goodyear” wraz ze stanowiskiem kontroli pojazdów i stanowiskami wymiany ogumienia oraz urządzeń budowlanym z tym związanych, w Tucholi

------------------------------------------------------------------------------------------------------Tuchola, dnia 18 października 2011r.   Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 [...]

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu budowy obejmującej rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Bagienica, gmina Gostycyn

---------------------------------------------------------------------------------------------- Tuchola, dnia 29 września 2011r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 [...]

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania-budowa budynku usługowego – Centrum Logistyczne Opon „Goodyear”

------------------------------------------------------------------------------------------ Tuchola, dnia 20 września 2011r. Starosta Tucholski     ul. Pocztowa 7   89-500 [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji-rozbudowa zakładu mechaniki pojazdowej i wulkanizacji o warsztat naprawy samochodów ciężarowych Bysław

------------------------------------------------------------------------------------------------ Tuchola, dnia 08 czerwca 2011r.   Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 [...]

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu budowy drogi gminnej Łoboda- Łoboda, obręb geodezyjny Łoboda, gmina Śliwice

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Tuchola, dnia 01 czerwca 2011r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, obejmującą rozbudowę istniejącego zakładu mechaniki pojazdowej i wulkanizacji o warsztat naprawy samochodów ciężarowy

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Tuchola, dnia 17 maja 2011r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7   89-500 [...]

ZRID obwieszczenie - rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1003C Raciąż – Piastoszyn

Tuchola, dnia 04 stycznia 2011r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 Tuchola   BD-7351/Tuch/1/11   OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  rozbudowy odcinka drogi [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji-farmy wiatrowej Tuchola – trzech wolnostojących turbin VESTAS V90 w miejscowości Kiełpin

___________________________________________________________________________________________ Tuchola, dnia 30 grudnia 2010r.   Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - farma wiatrowa Kiełpin

________________________________________________________________________________________Tuchola, dnia 13 grudnia 2010r. Starosta Tucholski       ul. Pocztowa 7   89-500 [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji - przebudowa drogi powiatowej Nr 1009C na odcinku Raciąż-Tuchola

_____________________________________________________________________________________Tuchola, dnia 04 listopada 2010r.   Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji - rozbudowa drogi powiatowej nr 1017C Śliwice – Lińsk

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Tuchola, dnia 22 października 2010r.   Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 [...]

Zawiadominie o wydaniu decyzji-rozbudowa drogi gminnej nr 010345C w miejscowości Bieszewo

------------------------------------------------------------------------------------------------------Tuchola, dnia 30 września 2010r.   Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 [...]

Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania - przebudowa drogi powiatowej Nr 1009C na odcinku Raciąż-Tuchola (odcinek Stobno-Tuchola)

--------------------------------------------------------------------------------------------------- Tuchola, dnia 17 września 2010r.   Starosta Tucholski     ul. Pocztowa 7   89-500 [...]

Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania rozbudowa drogi powiatowej nr 1017C Śliwice – Lińsk

--------------------------------------------------------------------------------------------- Tuchola, dnia 15 września 2010r.   Starosta Tucholski   ul. Pocztowa 7  89-500 [...]

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu rozbudowy drogi gminnej nr 010345C w miejscowości Bieszewo

-----------------------------------------------------------------------------------------------Tuchola, dnia 15 września 2010r. Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 [...]

Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania - przebudowa drogi powiatowej 1015C Tuchola – Tleń

-------------------------------------------------------------------------------------------Tuchola, dnia 26 sierpnia 2010r. Starosta Tucholski       ul. Pocztowa 7   89-500 [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji obejmującej rozbudowę istniejącego zakładu technologii obróbki szkła, usytuowanego na terenie działki nr ewid. 772 położonej w miejscowości Śliwice

________________________________________________________________________________________ Tuchola, dnia 13 sierpnia 2010r.   Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji

________________________________________________________________________________________ Tuchola, dnia 06 sierpnia 2010r.   Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 [...]

Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania rozbudowa istniejącego zakładu technologii obróbki szkła, dz. nr ewid. 772 w m. Śliwice

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tuchola, dnia 30 lipca 2010r.   Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7 89-500 [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - przebudowa stacji uzdatniania wody

--------------------------------------------------------------------------------------------------- Tuchola, dnia 19 lipca 2010r. STAROSTA [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji - przebudowa ulic: Lipowa i Ks. Czarnowskiego w Lubiewie

------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tuchola, dnia 30 czerwca 2010r.   Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji PILARSKI Lubiewo

Tuchola, dnia 25 czerwca 2010r.   Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 [...]

zawiadomienie o wydaniu decyzji GOSPODARSTWO RYBACKIE CHARZYKOWY

________________________________________________________________________________________ Tuchola, dnia 23 czerwca 2010r.   Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - hala prod-mag Zakładu Przetwórstwa Rybnego Kamienica

Tuchola, dnia 10 czerwca 2010r.   Starosta Tucholski       ul. Pocztowa 7   89-500 TUCHOLA   BD-7351/Gost/16/10   Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu [...]

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - stacja kontroli pojazdów i napraw

Tuchola, dnia 20 maja 2010r. STAROSTA TUCHOLSKI      ul. Pocztowa 7    89-500 Tuchola         BD-7351/Lub/43/10   ZAWIADOMIENIE o wszczęciu [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji-przebudowa i rozbudowa ulic Budowlanej, Usługowej oraz części ulicy Przemysłowej w Tucholi

_______________________________________________________________________________________Tuchola, dnia 24 maja 2010r.   Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie przebudowy i rozbudowy ulic Budowlana, Usługowa oraz części ulicy Przemysłowej w Tucholi

__________________________________________________________________________________________ Tuchola, dnia 05 maja 2010r.   Starosta Tucholski       ul. Pocztowa 7   89-500 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w Tucholi

_________________________________________________________________________________________ Tuchola, dnia 04 maja 2010r.   Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania o pozwolenie na budowę obejmującą rozbudowę i przebudowę stacji paliw płynnych w Kęsowie

Tuchola, dnia 04 maja 2010r.   STAROSTA TUCHOLSKI      ul. Pocztowa 7   89-500 Tuchola   BD-7351/ Kęs/15/10   ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 82 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej Nr 010336C – ul. Młyńska w Cekcynie

Tuchola, dnia 28 kwietnia 2010r.   Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 Tuchola   BD-7351/Cekc/39/10   OBWIESZCZENIE STAROSTY TUCHOLSKIEGO   o wydaniu decyzji o [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie przebudowę mostu przez rzekę Stążkę w ciągu drogi powiatowej nr1026C

__________________________________________________________________________________________ Tuchola, dnia 22 kwietnia  2010r.   STAROSTA TUCHOLSKI      ul. Pocztowa 7    89-500 [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania droga gminna Tuchola

Tuchola, dnia 19 kwietnia 2010r.   Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7 89-500 [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji na budowę budynku produkcyjno-magazynowego, na dz. nr ewid. 425/7 i 138/1, poł. w Śliwicach

Tuchola, dnia 31 marca 2010r.   Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 Tuchola           [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na budowę stacji paliw płynnych i gazowych przy ulicy Świeckiej w Tucholi

Tuchola, dnia 14 kwietnia  2010r.   STAROSTA TUCHOLSKI      ul. Pocztowa 7    89-500 Tuchola         BD-7351/ Tuch/44/10   ZAWIADOMIENIE o [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania droga gminna Nr 010336C – ul Młyńska w Cekcynie

Tuchola, dnia 31 marca 2010r.   Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7   89-500 TUCHOLA   BD-7351/Cekc/39/10   Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania   Zgodnie z art. [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania droga Tuchola-Tleń

Tuchola, dnia 23 listopada 2009r. Starosta Tucholski       ul. Pocztowa 7   89-500 TUCHOLA   BD-7351/Cekc/87/09 Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania   Zgodnie z [...]

ZRID obwieszczenie o wydaniu decyzji droga powiatowa Nr 1021C i Nr 1033C

Tuchola, dnia 03 listopada 2009r.   Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 Tuchola   BD-7351/Gost/37/09   OBWIESZCZENIE STAROSTY TUCHOLSKIEGO   o wydaniu decyzji o [...]

ZRID obwieszczenie o wydaniu decyzji droga gminna Nr 010564C

Tuchola, dnia 03 listopada 2009r.   Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 Tuchola   BD-7351/Gost/38/09   OBWIESZCZENIE STAROSTY TUCHOLSKIEGO   o wydaniu decyzji o [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania droga 1021C i 1033C

Tuchola, dnia 30 września 2009r. Starosta Tucholski       ul. Pocztowa 7   89-500 TUCHOLA   BD-7351/Gost/37/09   Z A W I A D O M I E N I E o [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania droga 010564C

Tuchola, dnia 29 września 2009r. Starosta Tucholski       ul. Pocztowa 7   89-500 TUCHOLA   BD-7351/Gost/38/09   Z A W I A D O M I E N I E o [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Tuchola, dnia 25 września 2009r.   Starosta Tucholski       ul. Pocztowa 7   89-500 TUCHOLA   BD-7351/Śl/81/09     Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu [...]

Zawiadomienie

Tuchola, dnia 14 maja 2009r.   Starosta Tucholski    ul. Pocztowa 7  89-500 [...]

ogłoszenia

Tuchola, dnia 10 kwietnia 2009r.   Starosta Tucholski       ul. Pocztowa 7   89-500 TUCHOLA   BD-7351/Cekc/18/09   Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu [...]

metryczka