Obwieszczenie o wyd.dec.zatwierdz.proj.bud.i udzielaj.pozwol.na bud.sieci elektroenerg.powyżej 1kV i do 1kV, remont sieci elektroenerg.powyżej 1kV, rozbiórkę sieci elektroenerget.powyżej 1kV Tuchola-Łyskowo

----------------------------------------------------------------------------------

Tuchola, dnia 07 marca 2023 r.
 
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
BD.6740.TUCH.64.2022.WK
 
 
OBWIESZCZENIE
 
o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę
sieci elektroenergetycznej powyżej 1kV i do 1kV, remont sieci elektroenergetycznej powyżej 1kV, rozbiórkę sieci elektroenergetycznej powyżej 1kV w ramach inwestycji pod nazwą „Modernizacja linii napowietrznej Tuchola Motyl SN 15kV z GPZ Tuchola-Łyskowo”.
 
    Zgodnie z art. 5a, art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - zawiadamiam o wydaniu w dniu 07 marca 2023 r. decyzji znak BD.6740.TUCH.64.2022.WK zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Enea Operator Spółka z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań pozwolenia na budowę sieci elektroenergetycznej powyżej 1kV i do 1kV, remont sieci elektroenergetycznej powyżej 1kV, rozbiórkę sieci elektroenergetycznej powyżej 1kV w ramach inwestycji pod nazwą „Modernizacja linii napowietrznej Tuchola Motyl SN 15kV z GPZ Tuchola-Łyskowo”.
    Inwestycja obejmuje działki nr ewid. 994, 993, 995/3, 1110/3 w obrębie geodezyjnym Miasto Tuchola, gmina Tuchola, działki nr ewid. 142/2, 1329, 1010/7, 1001/3, 1003/4, 1004/1, 1005/2, 1006/2, 1007/6, 1008/6, 1008/10, 1009/3, 1009/5, 1010/5, 1011/6, 1011/8, 1025/10, 1025/12, 1011/5, 1025/6, 1024/6, 127/1, 132/5, 133/4, 138/15, 138/19, 138/21, 141/5, 141/7, 142/3, 129/4, 135/6, 545/2, 1026/1, 1027/1, 1031, 144/5, 147, 144/11, 144/9, 144/7, 153/11, 1007/4, 141/9, 138/26, 141/10, 141/2, 148/1, 146, 140/15, 179/1, 174/26, 174/28, 181/4, 174/15, 6018/2, 179/2, 181/2, 140/16, 154/4, 181/3 w obrębie geodezyjnym Mały Mędromierz, gmina Tuchola, działki nr ewid. 54/1, 180, 33/1, 50/2, 172, 6007/3, 6044/3, 6069/3, 6046/2, 170/2, 44/6, 58, 63, 6008/1, 6027/2, 6045/5, 6079/3, 150, 148, 149, 44/1, 44/3, 151, 51/19, 51/18, 49/8, 43, 41, 6080/3, 6081, 6103/2, 6071/1, 6071/2, 50/1, 54/2, 57, 59/4, 56, 60/2, 100, 124, 49/7, 125, 6009/3, 6017, 6018/3, 51/10, 152, 44/5 w obrębie geodezyjnym Łyskowo, gmina Gostycyn.
    Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od publikacji niniejszego obwieszczenia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 102. Zapoznanie się z aktami sprawy możliwe jest drogą elektroniczną lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (osoba prowadząca sprawę – Wojciech Kujawa, tel. 52 5590718, budownictwo@tuchola.pl).

Starosta Tucholski
 

metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (8 marca 2023)
Opublikował: Wojciech Kujawa (8 marca 2023, 12:37:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 529