Informacje podstawowe

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Marek Wolski


BIURO POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW
ul. Pocztowa 7
I piętro, pokój nr 107
tel. 52 559 07 33
fax 52 559 07 01
rzecznik@tuchola.pl

Rzecznik przyjmuje interesantów w następujące dni tygodnia:
  • wtorek w godz.  10:00 - 15:30
  • środa w godz.    07:30 - 12:30

tel. (52) 5590733
fax. (52) 5590701


Do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy w szczególności:
1)     zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów,
2)     występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
3)     w uzasadnionych przypadkach wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumenta,
4)     składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
5)     współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organizacjami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
6)     wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach szczególnych,
7)     występowanie z żądaniem wszczęcia postępowania antymonopolowego,
8)     występowanie w sprawach przeciwko czynom nieuczciwej konkurencji,
9)     składanie rocznego sprawozdania z działalności w roku poprzednim,
10)archiwizacja dokumentacji realizowanych zadań.
2.        Powiatowy Rzecznik Konsumentów podlega bezpośrednio Staroście.

metryczka


Wytworzył: Magdalena Kurpinowicz (12 kwietnia 2005)
Opublikował: Magdalena Kurpinowicz (12 kwietnia 2005, 11:05:21)

Ostatnia zmiana: Jacek Lorczak (1 sierpnia 2019, 09:58:23)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 23255