Informacja o potrzebie sprawdzania zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym


Starosta Tucholski
 
GN. 7012-53/08                                                        Tuchola, dnia 30 września 2008 r.
 
 
                                              I n f o r m a c j a
 
 
 
            Na mocy art. 6 ustawy z dnia 7 września 2007r o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 191 poz. 1365 ze zmianami) informuję zainteresowanych mieszkańców powiatu tucholskiego o potrzebie sprawdzania zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym.
            W tym zakresie pracownicy Starostwa Powiatowego w Tucholi udzielać będą informacji o rodzaju i sposobie działań niezbędnych do uzyskania tytułu prawnego do zajmowanych przez zainteresowanych mieszkańców  nieruchomości i ujawnienie ich praw w księgach wieczystych.
             W celu realizacji tych zadań utworzyłem w Starostwie Powiatowym w Tucholi przy ul. Pocztowej 7a punkt informacyjno-konsultacyjny dostępny dla mieszkańców powiatu tucholskiego  w godzinach pracy Starostwa , w którym pracownicy Wydziału Geodezji i Kartografii udzielać będą szczegółowych informacji i wyjaśnień problematyki j  geodezyjnej, a pracownicy Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami i Ochrony Środowiska udzielać będą informacji i wyjaśnień problematyki prawnej w zakresie czynności niezbędnych do uregulowania stanu prawnego w księgach wieczystych.
 
 
                                                                                              
                                                                                              
                                                                                   Starosta Tucholski
                                                                                             
                                                                                      Piotr Mówiński
 

metryczka


Wytworzył: Stanisław Rzepiński (11 stycznia 2008)
Opublikował: Jacek Lorczak (11 stycznia 2008, 12:51:07)

Ostatnia zmiana: Żaneta Malendowicz (2 października 2008, 09:49:04)
Zmieniono: zmiana miejsca udzielania informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4522