Wezwanie do odbioru rzeczy z Biura Rzeczy Znalezionych


Wezwanie do odbioru rzeczy
Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rzeczach znalezionych (Dz.U. z 2019.908), z uwagi na brak możliwości doręczenia osobie uprawnionej wezwania do odbioru rzeczy lub osoba ta jest nieznana, a szacunkowa wartość rzeczy przekracza 100 złotych, wzywam osobę uprawnioną do niezwłocznego odbioru niżej wymienionej rzeczy znalezionej, przechowywanej w biurze rzeczy znalezionych w Starostwie Powiatowym w Tucholi
Telefon komórkowy LG
Telefon komórkowy Samsung

Pouczenie:
  1. Zgodnie z art. 187 § 1 Kodeksu cywilnego rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania - w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym przez starostę terminie.
  2. Warunkiem odebrania rzeczy znalezionej jest złożenie szczegółowego opisu tej rzeczy lub przedstawienie dokumentów potwierdzających prawo własności.

metryczka


Wytworzył: Teresa Napiontek (4 sierpnia 2022)
Opublikował: Teresa Napiontek (4 sierpnia 2022, 11:32:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 981