Rozstrzygnięcie konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2022 roku

Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie informuję, iż w odpowiedzi na ogłoszony w dniu 29 października 2021 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Tucholskiego w 2022 roku wpłynęły 3 oferty.

Na podstawie rekomendacji Komisji Konkursowej Zarząd Powiatu Tucholskiego w dniu 30 listopada 2021 r. zdecydował o wyborze Zaborskiego Towarzystwa Naukowego z siedzibą w Brusach i przyznaniu dotacji na wykonanie przedmiotowego zadania w wysokości 64.020,00 zł. Dofinansowanie realizacji zadania obejmuje okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Tucholskiego
Michał Mróz

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Zarządu Powiatu Tucholskiego (6 grudnia 2021)
Opublikował: Jacek Lorczak (6 grudnia 2021, 12:24:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1310