Ważne dla właścicieli lasów zniszczonych w nawałnicy

Starosta Tucholski organizuje spotkanie z właścicielami lasów, w celu omówienia postępowania przy ubieganiu się o środki z funduszu leśnego na uporządkowanie powierzchni leśnej zdewastowanej w wyniku nawałnicy „w ramach kształtowania bezpieczeństwa publicznego.

Starosta Tucholski sprawujący nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu tucholskiego informuje, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych decyzją nr 217/2017 z dnia 24 sierpnia 2017r. przeznaczył środki finansowe związane z funduszem leśnym na likwidację zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego, w tym zagrożenia pożarowego, związanego z lasami zdewastowanymi w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r.

W związku z tym odbędą się spotkania w następujących gminach:

 1. Spotkanie w gminie Kęsowo odbędzie się w dniu 13 września br. (środa) o godz. 12:00 (spotkanie w Domu Kultury)
 2.  Spotkanie w gminie Tuchola odbędzie się w dniu 14 września br. (czwartek)
  o godz. 12
  :00 (sala nr 203 Urzędu Gminy Tuchola )
 3.  Spotkanie w gminie Gostycyn odbędzie się w dniu 14 września br. (czwartek)
  o godz. 17
  :00 (sala Borowiacki Wigor, ul. Słoneczna 4 )
 4. Spotkanie w gminie Lubiewo odbędzie się w dniu 15 września br. (piątek ) o godz. 12:00 (sala  nr 18 w Urzędzie Gminy Lubiewo)

O środki na uporządkowanie drzewostanu lasów niepaństwowych ubiegać się mogą osoby fizyczne, będące właścicielem lasu, który w wyniku  nawałnicy jaka przeszła w dniu 11 sierpnia br. przez nasz powiat, uległ całkowitemu zniszczeniu i po uprzątnięciu wiatrowałów i wiatrołomów   będzie wymagał prac odnowieniowych, polegających w szczególności na przygotowaniu gleby i ponownym wprowadzeniu roślinności leśnej.

Oznacza to że właściciel lasu, który po nawałnicy wymaga jedynie wykonania poprawek, uzupełnień oraz dolesień luk i przerzedzeń, nie może ubiegać się dofinansowanie.

O tym, który las uległ całkowitemu zniszczeniu i wymaga odnowienia decydować będzie protokół z oględzin terenowych szkód sporządzony przez pracowników Nadleśnictw.

Pierwszym warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie przez właściciela lasu zniszczonego przez nawałnicę oświadczenia, co do gotowości uporządkowania tego  lasu  w celu ukształtowania bezpieczeństwa publicznego.

Oświadczenie należy złożyć w terminie do 31 października 2017r.  w Starostwie Powiatowym w Tucholi, w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zasobami Przyrody, pokój nr 1. tel. kontaktowy (52) 5590712

Druk oświadczenia można otrzymać w Starostwie Powiatowym w Tucholi, w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zasobami Przyrody, pokój nr 1. lub pobrać na stronach internetowych: www.tucholski.pl i www.bippowiat.tuchola.pl  

  pobierz oświadczenie (41kB) plik
 
Po złożeniu oświadczenia co do gotowości uporządkowania lasu  w celu ukształtowania bezpieczeństwa publicznego, Starosta Tucholski wyda decyzję zobowiązującą właściciela lasu do uporządkowania lasu w formie wykonania zrębów sanitarnych. 

Kolejność postępowania przy ubieganiu się o środki finansowe z funduszu leśnego na uporządkowanie powierzchni leśnych zdewastowanych w następstwie silnych wiatrów, jakie przetoczyły się przez Powiat Tucholski 11 sierpnia br. w ramach „kształtowania bezpieczeństwa publicznego”.

metryczka


Wytworzył: Starosta Tucholski (11 września 2017)
Opublikował: Jacek Lorczak (11 września 2017, 14:05:51)

Ostatnia zmiana: Jacek Lorczak (11 września 2017, 15:09:00)
Zmieniono: poprawka omyłki oczywistej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1761