INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI STAŁYCH RADY POWIATU W MIESIĄCU CZERWCU 2024 R.

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki – 11.06.2024 r., godz. 16.00 – sala 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi

Tematyka posiedzenia:
 1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2023 w działach: 801, 854, 921 i 926.
 2. Analiza struktury zatrudnienia w poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Tucholskiego.
 3. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.
 
Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska – 11.06.2024 r., godz. 18.00 – sala 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi

Tematyka posiedzenia:
 1. Informacja dot. sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem finansowym i opinia w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium.
 2. Informacja o pracy Powiatowego Urzędu Pracy w 2023 r.
 3. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące
 
Posiedzenie Komisji Finansów, Gospodarki, Rolnictwa i Leśnictwa – 12.06.2024 r., godz. 16.00 – sala 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi
 
Tematyka posiedzenia:
 1. Wypracowanie stanowiska w sprawie raportu o stanie Powiatu.
 2. Wypracowanie stanowiska w sprawie wykonania budżetu Powiatu za rok 2023.
 3. Ocena funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych.
 4. Informacja o pracy Powiatowego Urzędu Pracy w roku 2023 oraz analiza finansowa środków otrzymanych na funkcjonowanie Urzędu w 2024 roku.
 5. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.
 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (6 czerwca 2024)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (6 czerwca 2024, 14:58:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 161