INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI STAŁYCH RADY POWIATU W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2020 R.

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska – 25.11.2020 r., godz. 9.00 – zdalny tryb obradowania 

Tematyka posiedzenia:
  1. Przyjęcie informacji o stanie środowiska, rolnictwa i zasobów naturalnych w Powiecie Tucholskim.
  2. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.
 
Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej – 25.11.2020 r., godz. 9.00 – zdalny tryb obradowania 

Tematyka posiedzenia:
  1. Bezpieczeństwo w szkołach powiatowych na przykładzie Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi.
  2. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.
 
Posiedzenie Komisji Finansów, Gospodarki, Rolnictwa i Leśnictwa – 25.11.2020 r., godz. 11.00 – zdalny tryb obradowania

Tematyka posiedzenia: 

  1. Informacja o stanie środowiska, rolnictwa i zasobów naturalnych w Powiecie Tucholskim.
  2. Cele i zadania realizowane przez instytucje działające na rzecz rolnictwa w Powiecie Tucholskim.
  • Informacja Kierownika Biura Powiatowego ARiMR  w Tucholi o zadaniach realizowanych przez jednostkę.
  • Informacja o funkcjonowaniu i zadaniach doradztwa rolniczego, realizowanych na terenie Powiatu przez Kujawsko- Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.
  • Działania Powiatowej Izby Rolniczej w Tucholi na rzecz poprawy sytuacji w rolnictwie.
        3. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.
 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (19 listopada 2020)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (19 listopada 2020, 13:11:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 20